Gå direkt till innehåll
Illustration av Solar Orbiter som inom kort skjuts upp med destination solen. IRF bidrar till instrumentet Radio and Plasma Waves (RPW). Copyright: ESA/AOES
Illustration av Solar Orbiter som inom kort skjuts upp med destination solen. IRF bidrar till instrumentet Radio and Plasma Waves (RPW). Copyright: ESA/AOES

Pressmeddelande -

Svenskt bidrag på Solar Orbiter som skickas till solen

När rymdsonden Solar Orbiter skjuts iväg den 10 februari klockan 05.03 svensk tid från Cape Canaveral, USA, finns Institutet för rymdfysik, IRF, representerad ombord. IRF:s forskare bidrar till ett instrument som ska mäta elektriska och magnetiska fält i de laddade partiklarna som strömmar från solen, den så kallade solvinden.

Solar Orbiter leds av den europeiska rymdorganisationen ESA och möjliggör utforskandet av vår närmaste stjärna, solen, på nära håll. Tio olika instrument ska utföra detaljerade undersökningar av fenomen på solen och solvinden. Fyra instrument ska fokusera på solvinden, medan sex olika kameror har som uppgift att dokumentera solen.

Forskarna vill bland annat få bättre kunskap om hur solen skapar och kontrollerar solvinden, de laddade partiklar som fyller rymden i solsystemet och påverkar dess planeter.

Docent Yuri Khotyaintsev är forskare vid IRF:s kontor i Uppsala och ansvarar för institutets medverkan i projektet.

”Solar Orbiter kommer att befinna sig nära solen, vilket ger oss forskare större möjligheter att bättre förstå sambandet mellan fenomen som uppkommer på solytan och vad som observeras på större avstånd, t.ex. vid jorden och andra planeter. Mätningarna kommer att ge unik kunskap till studier av solen, dess omgivning samt rymdvädersstudier, forskningsområden av stort intresse för IRF-forskare”, säger Yuri Khotyaintsev.

IRF bidrar med elektroniken till Radio and Plasma Waves, RPW, ett instrument som behövs för att kunna mäta elektriska och magnetiska fält samt variationen av partiklars täthet i solvinden.

”RPW är ett instrument som är byggt av ett stort internationellt konsortium inklusive flera europeiska länder. IRF, med bidrag från KTH, tillhandahåller ett delsystem som gör det möjligt att mäta elektriska fält med hög känslighet”, säger Yuri Khotyaintsev.

RPW leds av LESIA, Observatorie de Paris, och CNES, Frankrike.

Kontakt:
Docent Yuri Khotyaintsev, forskare vid IRF med ansvar för IRF:s medverkan i RPW.
yuri.khotyaintsev@irfu.se
+46 73 674 81 36

Webbsidor:

https://www.irf.se/sv/irf-i-rymden/solar-orbiter/
https://www.youtube.com/watch?v=-DiOO1dWRY8&t=8s
https://sci.esa.int/web/solar-orbiter/
https://esamultimedia.esa.int/docs/science/solar_orbiter_media_kit.pdf

Ämnen

Taggar


Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt två planeter: jorden och Mars samt på ytan av månens baksida. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.

*          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *

The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.

Presskontakt

Docent Yuri Khotyaintsev

Docent Yuri Khotyaintsev

Forskare vid IRF med ansvar för IRF:s medverkan i RPW. +46 73 674 81 36
Annelie Klint Nilsson

Annelie Klint Nilsson

Presskontakt Informatör, Institutet för rymdfysik (IRF) +46 980 790 76

Relaterat material