Pressmeddelande -

Mindmancers årsredovisning 2015

Våren är på intåg och med den Mindmancers årsredovisning. Vi djupdyker i året som gått, tiden som är och hur framtiden kommer se ut.

VD:n har ordet

Året som gått

Ett år har gått sedan förra årsredovisningen där vi skrev att vi hade en mycket positiv syn på försäljningsutvecklingen för året. Resultaten att nyförsäljningen ökade med 63 procent och bruttomarginalen blev 75 procent (65).

Större delen av försäljningsökningen låg på andra halvåret, inte helt oväntat då det är en startsträcka för en ny säljare. I en kunskapsintensiv bransch är det mycket att lära och det tar tid att etablera relationer. Vi kunde månad för månad följa utvecklingen och kurvornapekade åt rätt håll. Mot denna bakgrund beslutade vi oss i slutet av 2015 för att investera mer i framtiden genom att rekrytera fler utvecklare och försiktigt öka marknadsföringen.

Vårt fokus är att kvartal för kvartal förbättra resultatet.EBITDA ökade under 2015 med 4,2 MSEK till -2,7 (-6,9). Denna trend bedömer vi skall fortsätta in i 2016, trots ökade investeringar i nyutveckling och marknadsföring som medför högre kostnader.

Vi gick även ur året med en starkare kassa än när vi började. Detta är dels till följd av att vi kan omsätta våra abonnemangsavtal till likviditet hos finansbolag, dels att det påverkas av produktmixen där den höga andelen hyra sedan 2014 märks mer i kassan än i resultatet.

Detta är en anledning till att vi under 2015 lagt stort fokus på att synliggöra köperbjudandet till nya och befintliga kunder. För kunder som kan ta en investeringskostnad initialt så tjänar de på det efter några år, jämfört med att hyra.

För oss ger det ett kortsiktigt högre resultat och stärker likviditeten vilket tillåter oss att göra mer investeringar i exempelvis marknadsföring än vad vi kan göra om fler kunder valt hyra istället.

Framtiden

2016 bedömer vi skall fortsätta utvecklas positivt. Abonnemangs­portföljen har vuxit och vi bedömer att den organiska tillväxten fortsätter i Sverige.

Under 2013 sattes målet att bli marknadsledande på intelligent kamerabevakning i Europa inom fem år. Detta mål behöver revideras. Vi har inte haft resurserna att tekniskt och marknadsmässigt genomföra det. Lösningen vi siktat in oss på är att trots mindre resurser helt enkelt höja ribban genom att fokusera på en produkt som riktar sig globalt och erbjuds online.

Teknikutvecklingen har under 2015 har därför fokuserats mot denna produkt för att lansera kärnerbjudandet i våra tjänster globalt till återförsäljare.

Vår ordinarie verksamhet går mot svarta siffror och vi är trygga i att vi når dit. Vår bedömning är att vi når ett positivt EBITDA för helåret.

Det som gör att vi ser positivt på allt detta är att denna utveckling är baserat på allt det som vi redan gör. Det krävs inte nya produkter eller bättre förutsättningar för oss att nå dit utan befintlig abonnemangsstock och organisation räcker.

Vad som gör detta spännande är projekt som Irak, partnersamarbeten och teknikutvecklingen vilka alla har potential att leverera positiva resultat utöver detta.

Det sagt så har vi knappt skrapat på ytan med potentialen för produkten och marknaderna. För att starta de projekten skulle vi behöva mer kapital, här räcker inte möjligheten att kapitalisera på abonnemangsstocken.

Hela årsredovisningen: Mindmancers årsredovisning 2015

Relaterade länkar

Ämnen

  • Innovationer, uppfinningar

Kategorier

  • bevakning
  • integritetsskydd
  • intelligent kamerabevakning
  • johnny berlic
  • kameratillstånd
  • kameraövervakning
  • mindmancer
  • årsredovisning
  • 2015

Du som kund är unik. Du har dina erfarenheter, dina villkor, dina behov. Med spetskompetens inom utveckling och säkerhet är vårt syfte att leverera bevakningen som passar just dig – vare sig det handlar om stöldbegärlig egendom, skadegörelse eller skolbarn.

Hos oss går innovation och integritet hand i hand. Vi på Mindmancer utvecklar aktivt intelligent kamerabevakning och samarbetet med våra partners resulterar i heltäckande säkerhetslösningar.

Vi på Mindmancer levererar en tryggare vardag.

---

Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor och nås på tel: 46 8 454 32 00 eller www.remium.se.

Presskontakt

Marcus Bäcklund

Presskontakt CEO +46 733 80 17 80

Relaterat innehåll