Pressmeddelande -

Mindmancers emission kraftigt övertecknad

Erbjudandet att teckna aktier i Mindmancer AB (publ) (”Mindmancer” eller ”Bolaget”) blev efter stort intresse tecknad till drygt 260 procent. Handel i Bolagets aktie förväntas inledas onsdagen den 23 oktober 2013 på First North.

Intresset för nyemissionen har varit stort både bland institutioner och privatpersoner. Genom nyemissionen tillförs Bolaget omkring 650 nya aktieägare och cirka 20,2 miljoner kronor före emissionskostnader samt ytterligare cirka 1,2 miljoner kronor i en kvittningsemission. Totalt uppgår emissionsstorleken till 21 450 000 kronor. Efter nyemissionen uppgår antalet aktier till 7 764 916. Antalet nyemitterade aktier uppgår till 1 950 000, vilket utgör cirka 25 procent av det totala antalet utestående aktier efter emissionen. Första dag för handel i Mindmancers aktie på First North väntas bli onsdagen den 23 oktober 2013. Aktien väntas få kortnamnet MIND.

- Det är med ett varmt hjärta vi hälsar så många nya aktieägare välkomna på vår resa att förändra bevakningsbranschen i grunden. Det sker ett paradigmskifte i säkerhetsindustrin och ju fler vi är desto snabbare kan vi tillsammans dra vårt strå till stacken. Att entreprenörsbolag på detta sätt kan finansieras genom en listning visar att det finns kapital för nya innovativa bolag och det är ett sådant klimat som behövs för att etablera framtidens företag i Sverige, säger Johnny Berlic, VD Mindmancer.

Mindmancers vision är att göra intelligent kamerabevakning till det självklara valet för utomhusbevakning. Målet är att vara marknadsledare i Europa inom intelligent kamerabevakning inom fem år. Affärsidén är att erbjuda bättre skydd till lägre kostnad genom intelligent kamerabevakning.

I samband med erbjudandet har Remium Nordic AB agerat finansiell rådgivare samt emissionsinstitut och Advokatfirma Delphi KB har agerat legal rådgivare. Remium Nordic AB kommer vara Bolagets Certified Advisor. 

Detta pressmeddelande
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller spridas i sin helhet eller i delar i USA, Australien, Japan, Kanada eller Nya Zeeland. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Mindmancer ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 oktober, 2013, klockan 15.00


Relaterade länkar

Ämnen

 • Företagsinformation

Kategorier

 • intelligent kamerabevakning
 • johnny berlic
 • mindmancer
 • listningsemission
 • listning på handelsplats
 • nasdaq omx first north
 • börsintro
 • börsintroduktion
 • byggbevakaren
 • områdesbevakaren
 • skolbevakaren

Mindmancer har ett aktivt förhållningssätt till säkerhet. Genom användning av kameror kan vi förebygga skadegörelse, intrång, stöld och brand. Mindmancer är marknadsledande på bygg- och skolbevakning i Sverige och stor leverantör av intelligent kamerabevakning till industriföretag. Bolaget har verksamhet i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Polen samt levererar till övriga Europa och USA.

Presskontakt

Marcus Bäcklund

Presskontakt CEO +46 733 80 17 80

Relaterat innehåll