Gå direkt till innehåll
Flyktingläger i Bardhere-distriktet i Gedo-regionen.
Flyktingläger i Bardhere-distriktet i Gedo-regionen.

Pressmeddelande -

Akut hunger i Somalia – omedelbar uppskalning av de humanitära insatserna behövs

Delar av Afrikas horn upplever just nu den värsta torrperioden på 40 år. 80 procent av Somalia upplever torka, och tusentals människor har tvingats lämna sina hem, sedan torkan dödat deras boskap och ödelagt deras skördar. I flyktinglägren dör barn på grund av sjukdomar och hunger. Biståndsorganisationen Islamic Relief arbetar i Somalia och har intervjupersoner på plats.

Världen över står 43 miljoner människor inför akut svält – en kraftig ökning från 27 miljoner människor år 2019. Hårdast drabbade är Jemen, Nigeria, Sydsudan och Etiopien, men den 8 februari larmade FN om att torkan hotar 13 miljoner människor på Afrikas Horn med akut hunger. 

En av de som flytt den annalkande svälten och tagit sig till ett flyktingläger i Gedo-regionen i Somalia är Yaroy Amin Abdirizak. Hon och hennes familj gick till fots i tre dagar för att nå lägret.

- Många barn dog på vägen. Tio barn har dött i lägret på grund av sjukdomar och svält. Vi har inte ätit något på hela dagen och mina barn är väldigt hungriga. Vi har tappat hoppet och behöver akut hjälp från humanitära organisationer.

Hittills uppskattas 7 miljoner människor i Somalia vara i behov av omedelbart humanitärt stöd, och 200 000 människor har tvingats lämna sina hem på grund av torkan, en siffra som väntas öka. Shukri Mohamud är programchef för Islamic Relief i Somalia, och hans team bevittnar krisen på nära håll. Under ett av teamets besök i ett flyktingläger i Bardhere-distriktet i Gedo-regionen, som bilden ovan visar, var det ett barn som dog.

- Våra team förbereder sig nu för utbrott av malaria och andra sjukdomar, om situationen inte förbättras radikalt. I takt med att den humanitära krisen förvärrats har också säkerhetssituationen försämrats, säger Shukri Mohamud.

Konflikter, klimatförändringar och covid-19-pandemin bidrar till det extremt allvarliga läget där 43 miljoner människor i världen hotas av svält. Islamic Relief Worldwide har ökat sin insamlingsappell för den globala hungerkrisen från 10 miljoner pund till 20 miljoner pund. Nu krävs det att internationella givare omedelbart ökar finansieringen. Islamic Relief Somalia har tillsammans med en rad andra humanitära organisationer skrivit under ett upprop med en uppmaning till internationella givare att öka sitt stöd. 

- Om det internationella stödet inte skalas upp avsevärt fruktar vi att miljontals liv i delar av Afrika, Asien och Mellanöstern hotas. Behovet av internationellt stöd är akut, säger Affan Cheema, programchef på Islamic Relief Worldwide.

Islamic Relief har med stöd från svenska Sida en pågående akutinsats till stöd för människor drabbade av torka. Insatsen genomförs i distrikten Burtinle och Iskushuban i Puntland och inleddes i mitten av december 2021. 24 000 människor ingår i den målgrupp som genom insatsen får stärkt tillgång till vatten, hygien och mat genom bland annat restaurering av brunnar och utdelning av kontanter att köpa mat för. Islamic Relief har också en ettårig humanitär insats med stöd från Sida i Bay-regionen med fokus på kontantstöd, hygien och skydd för människor på flykt.

För mer information, kontakta:

Isabelle Beckman, kommunikatör, Islamic Relief Sverige, 0046 73 145 42 20, isabelle.beckman@islamic-relief.se,

Om Islamic Reliefs arbete i Somalia

Islamic Relief är en internationell biståndsorganisation med verksamhet i över 30 länder. Vi är snabbt på plats i katastrofer, och verkar för en rättvis och hållbar global utveckling, baserad på Islams budskap om respekt för människovärdet och uppmaning till fattigdomsbekämpning. Vårt arbete sker baserat på de humanitära principerna om humanitet, neutralitet, opartiskhet och oberoende. Islamic Relief Sverige har 90-konto. Islamic Relief har funnits i Somalia sedan år 2006. I samband med den pågående humanitära krisen delar vi ut kontanter så att familjer kan köpa vad de behöver på lokala marknader. Vi delar också ut djurfoder och reparerar vattenkällor samt förbättrar dem genom att installera solpaneler.

I slutet av 2021 Islamic Relief Worldwide in 10 miljoner pund in för att möta den globala hungerkrisen. Detta har finansierat basförnödenheter såsom mat och vatten i hårt drabbade länder såsom Afghanistan, Etiopien och Sydsudan.

Ämnen

Kategorier


Islamic Relief är en internationell biståndsorganisation med verksamhet i över 40 länder. Vi är snabbt på plats i katastrofer och verkar för en rättvis och hållbar global utveckling. Vårt arbete grundar sig på Islams budskap om respekt för människovärdet och uppmaning till fattigdomsbekämpning, samt på de humanitära principerna om humanitet, neutralitet, oberoende och opartiskhet.  Verksamheten bedrivs utan åtskillnad avseende kön, etnicitet, religion eller politisk åskådning. Islamic Relief Sverige har 90-konto. Islamic relief Sverige arbetar proaktivt för att minska risken för kränkningar och oegentligheter. Vid misstanke om brott mot våra policys, anmäl här.

Relaterat innehåll

Detta är Islamic Relief Sverige

Islamic Relief Sverige är en oberoende humanitär organisation. Vi arbetar tillsammans med marginaliserade och krisdrabbade människor och samhällen för att förebygga och lindra mänskligt lidande och för att rädda och förändra liv. Vårt arbete sker i över 40 krisdrabbade länder runt om i världen. Islamic Relief Sverige grundades 1992 och är en del av den globala Islamic Relief-familjen.

Islamic Relief
Sundbybergsvägen 1
17173 Solna
Sverige