Gå direkt till innehåll
Islamic Relief ger humanitär assistans till internflyktingar och mottagande samhällen, bland annat i form av livsmedelsbistånd.
Islamic Relief ger humanitär assistans till internflyktingar och mottagande samhällen, bland annat i form av livsmedelsbistånd.

Pressmeddelande -

Situationen i Afghanistan kan utvecklas till en av de största hungerkriserna i modern tid

Afghanistan är på gränsen till en katastrofal svält och miljontals liv står på spel. Nu är en iskall vinter på väg, och situationen blir mer desperat för varje dag. Många familjer får slut på mat och barn dör av undernäring. Familjer är så desperata att det finns rapporter om mammor som måste sälja ett av sina barn bara för att de ska ha råd med mat till de andra. Barn så unga som fem år tvingas arbeta mer än 12 timmar om dagen så att deras familj kan köpa en måltid. Islamic Relief finns på plats och har intervjupersoner tillgängliga i landet.

Mer än hälften av den afghanska befolkningen, 23 miljoner människor, har inte tillräckligt med mat för dagen, och nästan 9 miljoner människor är bara ett steg bort från svält. Hälften av alla barn under fem år förväntas lida av undernäring.

- Flera hjälporganisationer arbetar på plats, men behoven är enorma. Hungern har tvingat miljontals människor på flykt och många befinner sig i informella internflyktingläger där livet är eländigt. Folk upprepar samma sak: de är livrädda och oroliga för sina barn. Det är en situation på liv eller död nu när landet är ett steg bort från svält, säger Dr Hamid Saati, humanitär programkoodinator på Islamic Relief Afghanistan.

  Situationen blir mer desperat för varje dag och när landets ekonomi kollapsar drivs människor allt djupare in i fattigdom. På grund av internationella restriktioner för central- och affärsbankerna, står Afghanistan mitt i en kontant- och likviditetskris, vilket innebär att även medelklassfamiljer inte kan få sina löner utbetalda och riskerar hamn i djupare fattigdom.

  Som humanitär organisation är Islamic Relief mycket bekymrade över den enorma inverkan som den senaste tidens händelseutveckling har på alla afghaner. Mer än hälften av befolkningen är redan i behov av humanitärt bistånd, och FN varnar att om inte akuta åtgärder vidtas skyndsamt för att komma till rätta med den ekonomiska krisen, kommer 97 procent av afghanerna att leva i fattigdom inom ett år.

  - Frysningen av utvecklingsbiståndet som tidigare utgjort en stor del av den afghanska statsbudgeten har inneburit stora svårigheter för människor i Afghanistan, inte minst för de många internflyktingarna. Situationen för många afghanska kvinnor är fortfarande svår och framtiden osäker. Kvinnor i Afghanistan utsätts för diskriminering dagligen och begränsas på alla olika nivåer. Det finns flera humanitära organisationer likt Islamic Relief i Afghanistan som verkar aktivt för att hjälpa människorna på plats. Däremot är det humanitära tillträdet begränsat vilket försvårar tillgången till de humanitära insatserna ytterligare, säger Amira Malik Miller, chef för externa relationer och påverkan på Islamic Relief Sverige.

   Det internationella samfundet bör inte vända ryggen åt det afghanska folket. Det humanitära biståndet har lett till en positiv utveckling de senaste åren , såsom att flera barn får gå i skolan och förbättrad medellivslängd. Nu när de humanitära behoven är så stora, behöver Sverige tillsammans med andra givarländer se till att anti-terrorlagstiftning och restriktioner inte begränsar den humanitära responsen.

   För mer information och intervjuförfrågningar till Islamic Reliefs medarbetare i Afghanistan, kontakta:

   Isabelle Beckman, kommunikatör, Islamic Relief Sverige, 0046 73 145 42 20, isabelle.beckman@islamic-relief.se,

   Amira Malik Miller, chef för Externa relationer och påverkan, Islamic Relief Sverige. 070-924 35 99 Amira.miller@islamic-relief.se

   Om Islamic Reliefs arbete i Afghanistan

   Islamic Relief har arbetat i Afghanistan sedan 1999 med både humanitära insatser och utvecklingsinsatser. Just nu levererar vi livräddande livsmedelsbistånd till över 11,000 hushåll som lider av den växande hungerkrisen i provinserna Kabul, Nangarhar, Balkh, Bamiyan och Kapisa.

   Vi driver också åtta mobila hälsokliniker, som utgör den enda källan till sjukvård för många människor i landsbygdsområden, och distribuerar hygien- och vattenförvaringskit för att förhindra spridningen av sjukdomar. När vintern närmar sig delar vi ut utrustning för att hålla sig varma, bränsle, filtar, kläder och tältutrustning till tusentals familjer. Vi har även stödpersonal för psykisk ohälsa som gör hembesök för att stödja människors behov efter år av konflikter och kriser.

   Långsiktigt siktar vi på att arbeta med lokalsamhället och det civila samhället för att hjälpa till att bygga en bättre framtid för landet, där alla människor lever i säkerhet, har tillgång till mat, tak över huvudet, sjukvård, vatten och utbildning, och har möjlighet att försörja sig på ett hållbart sätt.

   Ämnen

   Kategorier


   Islamic Relief är en internationell biståndsorganisation med verksamhet i över 40 länder. Vi är snabbt på plats i katastrofer och verkar för en rättvis och hållbar global utveckling. Vårt arbete grundar sig på Islams budskap om respekt för människovärdet och uppmaning till fattigdomsbekämpning, samt på de humanitära principerna om humanitet, neutralitet, oberoende och opartiskhet.  Verksamheten bedrivs utan åtskillnad avseende kön, etnicitet, religion eller politisk åskådning. Islamic Relief Sverige har 90-konto. Islamic relief Sverige arbetar proaktivt för att minska risken för kränkningar och oegentligheter. Vid misstanke om brott mot våra policys, anmäl här.

   Relaterat innehåll

   Detta är Islamic Relief Sverige

   Islamic Relief Sverige är en oberoende humanitär organisation. Vi arbetar tillsammans med marginaliserade och krisdrabbade människor och samhällen för att förebygga och lindra mänskligt lidande och för att rädda och förändra liv. Vårt arbete sker i över 40 krisdrabbade länder runt om i världen. Islamic Relief Sverige grundades 1992 och är en del av den globala Islamic Relief-familjen.

   Islamic Relief
   Sundbybergsvägen 1
   17173 Solna
   Sverige