Gå direkt till innehåll
IsoTimbers mission är att leverera den mest hälsosamma och miljösmarta husstommen i världen.
IsoTimbers mission är att leverera den mest hälsosamma och miljösmarta husstommen i världen.

Pressmeddelande -

​Miljonstöd för att nå helt fossilfria byggskivor och byggelement i trä

Med RISE som projektledare kommer IsoTimber och två stora bolag inom träindustrin tillsammans att ta fram helt fossilfria byggskivor och byggelement.

Projektet har en mycket hög ambitionsnivå, att uppnå helt fossilfria byggskivor och byggelement. Trä är fossilfritt men i byggskivor finns också komponenter som är fossilt baserade, nu ska även de ersättas. Byggskivorna skall användas i IsoTimbers byggelement, som är en mycket populär produkt då de är både bärande och isolerande.

− Jag är otroligt glad över det här projektet. Vi vill kunna tillverka fossilfria byggelement och nå en helt cirkulär affärsmodell. Redan idag kan våra byggelement återbrukas som stomme i en ny byggnad. I det här projektet ska vi analysera om de därefter också kan malas till spån som förädlas till biobaserade spånskivor, som i sin tur kan malas till strö i djurstallar och som i ett sista återvinningsled kan brytas ned och återgå till naturen, säger Janina Östling som är hållbarhetsansvarig och styrelseordförande för IsoTimber.

− Jag håller tummarna att vi kan sluta cirkeln helt, det ligger i linje med vår mission att leverera den mest hälsosamma och miljösmarta husstommen i världen. Det skulle garanterat ge oss fler affärer!

RISE koordinerar aktiviteterna och bistår med kunskap inom bland annat lim, trä och miljö när de olika delprocesserna skall optimeras och utvärderas.

− Detta ett ovanligt rättframt projekt, med tydliga steg och mål. Att uppnå alla de högt ställda förväntningarna kan vara utmanande, men vi har här en utmärkt grund av standardiserade mätmetoder att luta oss emot. Förutsättningarna är utomordentliga för att nå fram till en kommersiellt gångbar process inom de två åren, säger Finn Englund som leder projektet på RISE.

Budgeten är 4 miljoner kronor för det tvååriga projektet. Genom det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation har gruppen beviljats ett stödbidrag på 2 miljoner kronor och företagen satsar lika mycket. Syftet med projektet är att minska klimatbelastningen genom att tillverka fossilfritt byggmaterial som är designat för ett cirkulärt materialflöde, och som inte stör den biologiska mångfalden.

IsoTimber Holding AB (publ)
Janina Östling, Hållbarhetsansvarig

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


RISE Research Institutes of Sweden är ett oberoende, statligt forskningsinstitut med 2 800 medarbetare som driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. Ett 100-tal testmiljöer används för att framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster som bidrar till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle.

IsoTimber tillverkar husstommar med millimeterprecision i sin fabrik i Östersund. Den bärande trästommen är unik med isolerande luftkanaler i väggen, utan plast eller extra isolering. Väggelementen monteras enkelt på byggplats av kund. Säljfokus ligger på äldreboenden, LSS, flerbostadshus och förskolor/ skolor. Stommar till arkitektritade villor kan levereras via kundens byggfirma. Ett åttiotal byggnader har tillverkats sedan etableringen 2007 och företaget har idag 12 anställda.

Kontakter

Johan Hervall

Johan Hervall

Presskontakt Försäljningschef +46 (0)63-554 12 05
Douglas Bjelkström

Douglas Bjelkström

Presskontakt VD +46 (0)63-554 12 18

Relaterat innehåll

Välkommen till IsoTimber Holding AB (publ)!

IsoTimber tillverkar husstommar med millimeterprecision i sin fabrik i Östersund. Den bärande trästommen är unik med isolerande luftkanaler i väggen, utan plast eller extra isolering. Väggelementen monteras enkelt på byggplats av kund. Säljfokus ligger på äldreboenden, LSS, flerbostadshus och förskolor/ skolor. Stommar till arkitektritade villor kan levereras via kundens byggfirma. Ett hundratal byggnader har tillverkats sedan etableringen 2007 och företaget har idag 12 anställda.

IsoTimber Holding AB (publ)
Ställverksvägen 1
83152 Östersund
Sverige