Pressmeddelande -

Sverige världsledande på personliga tjänster

ITPS studie Näringslivets tillstånd visar att Sverige är världsledande på personliga tjänster. Det är endast USA som har en så stor andel personliga tjänster som Sverige.

- Det kan synas paradoxalt att just Sverige och USA toppar denna liga, men det beror på att en stor sektor med personliga tjänster antingen förutsätter stora löneskillnader eller stora subventioner. I Sverige har vi valt stora subventioner medan USA valt stora löneskillnader, säger ITPS chefsekonom Sandro Scocco.

Temat för årets upplaga av ITPS årsbok är tjänsternas betydelse för tillväxten. Att allt fler arbetar med tjänster antas på lång sikt hota den ekonomiska tillväxten, men den stora skiljelinjen går mellan personliga och icke personliga tjänster, där icke personliga tjänster har mer gemensamt med tillverkningsindustri.

– Dagens tjänstesamhälle har beskrivits som ett ”klia-varandra-på-ryggen-samhälle”, men istället visar vår studie att ökningen av tjänster sedan 80-talet antingen är tjänster som liknar varor, såsom ett mobilabonnemang, eller är tjänster direkt kopplade till olika varor. Det innebär att en stor tjänstesektor är möjlig att kombinera med hög tillväxt, säger Eva Alfredsson, analytiker vid ITPS.

Personliga tjänster omfattar tjänster som nästan uteslutande består av en arbetsinsats, dvs. allt från barnomsorg till så kallade hushållsnära tjänster.

- Personliga tjänster i olika former kommer att efterfrågas allt mer i takt med att befolkningen åldras vilket kommer innebära att konkurrensen om vilka som ska få subventioner kommer att bli stenhård i framtiden, avslutar Sandro Scocco.

ITPS årsbok Näringslivets tillstånd 2008 presenteras vid en konferens i Stockholm under onsdagen.

Ta del av rapporten på ITPS hemsida, www.itps.se. Här hittar du även ITPS i korthet nummer 5 där du kan ta del av en sammanfattning av resonemanget kring en av de viktigaste slutsaterna, tjänsteparadoxen.

Ämnen

  • Ekonomi, finans