Gå direkt till innehåll
Nya Stralis XP
Nya Stralis XP

Pressmeddelande -

Nya Stralis: TCO2-mästare

Nya Stralis sätter nya standarder för lönsamhet och hållbarhet vid alla uppdrag på medellånga och korta avstånd, vid lättare entreprenadjobb och långdistanstransporter.

Den helt nya drivlinan, de avancerade teknikerna och funktionerna samt de nyskapande tjänsterna ger en uppseendeväckande ökning av effektiviteten och driftsäkerheten samtidigt som utsläppen minimeras, vilket gör Nya Stralis till en TCO-mästare i totala ägandekostnader och en CO2-mästare vid alla uppdrag.

Iveco lanserar Nya Stralis, som inför en helt ny drivlina och som – med bästa driftsäkerhet och effektivitet – levererar en TCO- och CO2-sänkning som ligger helt i topp. Programmet med de tre fordonen har utvecklats kring kundernas uppdrag och uppfyller alla krav från den tunga landsvägstransportsektorn.

Nya Stralis är resultatet av en avsevärd investering i produktutveckling och tester samt produktionsutrustning och -metoder. Nya Stralis utnyttjar till fullo den höga kvalitet som utmärker produktionsteknikerna och -processerna på fabriken i Madrid, vilken är inriktad på detta modellprogram, liksom fabriken i spanska Valladolid som tillverkar och levererar förarhytterna. Båda anläggningarna har förnyats och omorganiserats helt i syfte att uppfylla de högsta nivåerna för World Class Manufacturing.

Nya Stralis: tre TCO2-mästare

Nya Stralis är konstruerad för att erbjuda den bästa lösningen för transporter över medellånga och korta avstånd, bland annat transport av farligt gods, där den behåller den unika fördel som ligger i det exklusiva HI-SCR-efterbehandlingssystemet. Nya Stralis XP är en version utvecklad särskilt för kraven från den internationella transportsektorn som verkar över långa avstånd. Den är full med innovativa bränslebesparande funktioner och nya tjänster för att maximera drifttiden och bränsleeffektiviteten. Den revolutionerande nya Stralis NP, som kör på CNG och LNG, är den mest hållbara internationella lastbilen någonsin och utgör ett verkligt genombrott för gasdrivna lastbilar. Det är den enda naturgaslastbil som levererar den effekt, komfort, transmissionsteknik och räckvidd som kan leva upp till långdistanstransporternas behov.

Pierre Lahutte, Iveco Brand President, säger: ”Nya Stralis är utvecklad för att sänka transportörernas TCO och CO2 samt för att ge ägaren den absolut bästa driftsäkerheten. Vi hyser så stor tillit till Nya Stralis att vi har erbjudit kunden en ny uppsättning tjänster för att sänka de totala ägandekostnaderna. Långdistanstransporterna kommer att dominera hela marknaden för nyttofordon de närmaste åren: Stralis har allt som krävs för att vara ledande på en sådan förändrad marknad med TCO2-mästaren Stralis XP, en lastbil som ligger ett steg före när det gäller teknik, och med den trendsättande Stralis NP, den första rent gasdrivna lastbil som visat att den kan vara lönsam på långkörningar. Vi håller på att öppna upp nya gränser inom hållbara transporter, och vi ska göra det i samarbete med våra kunder.”

En ny, unik uppdragsbaserad strategi: produkt och TCO-reducerande tjänster

När det gäller produkten har Iveco förnyat och uppgraderat alla de viktigaste tekniska undersystemen: Nya Stralis är utrustad med en helt omgjord drivlina, en ny elektrisk och elektronisk arkitektur, ny förstklassig transmission, ny bakaxel och fjädring bak, och den introducerar senaste generationens intelligenta GPS-funktioner liksom nya funktioner för att förbättra bränsleekonomin och hållbarheten. Dessutom har Iveco tagit fram en ny generation av tjänster i avsikt att sänka de totala ägandekostnaderna för varje modell, som representerar en exklusiv och karakteristisk del av det Nya Stralis-utbudet.

Nya Stralis – TCO-mästare: Teknik rakt igenom

Utvecklandet av Nya Stralis har koncentrerats till energistyrningen för att åstadkomma en betydande reducering av TCO vid alla uppdrag och alla typer av körningar.

De nya motorerna har konstruerats om för att minska friktionen, och en ny antitomgångsfunktion stänger automatiskt av motorn efter en förinställd tidsperiod när fordonet är parkerat och förbättrar energianvändningen.

Smarta hjälpfunktioner förhindrar energiförluster när de inte är i bruk: på nya Stralis XP omfattar dessa kopplingskompressor och luftbehandlingsenhet, energiåtervinningsgenerator med intelligent batteriövervakning samt en styrpump med variabelt flöde.

Smart EGR är en nyskapande lösning som arbetar tillsammans med Ivecos patenterade HI-SCR-efterbehandlingssystem för att optimera förbränningen och ger en betydande fördel i form av bränslebesparing vid långkörningar. Den utnyttjar en liten mängd av avgasernas recirkulation (endast 8 %) för att insprutningen ska kunna starta lite tidigare, vilket minskar bränsleförbrukningen, medan den 97 % höga NOx-konverteringen i avgasröret tack vare HI-SCR-systemet bibehålls. Denna revolutionerande smarta lösning har HI-SCR-only-systemets samtliga fördelar: ingen inverkan på kylarstorleken, inget extra underhåll, ingen viktökning, ingen parkerad regenerering – samt de längsta serviceintervallen, vilket resulterar i en ytterligare sänkning av bränsleförbrukningen och de totala ägandekostnaderna. I och med denna lösning har Iveco och motorpartnern FPT Industrial åter bevisat sin väletablerade ledarställning inom bränslebesparande teknik.

Det prediktiva GPS-körsystemet HI-CRUISE, baserat på en avancerad kartläggningsteknik, jämför geolokalisering med vägtopografi och tillämpar i enlighet med detta prediktiva strategier för acceleration, fartminskning och växling. Denna funktion förenklar förarens jobb, så att han kan fokusera på säkerheten i stället för vägrutiner, samt ökar komforten med en jämn körning. Dessutom ger den avsevärda bränslebesparingar även med oerfarna förare.

De nya triple ”A”-ekodäcken, framtagna av Michelin, minimerar rullmotståndet och ger en betydande bränslebesparing på upp till 1,5 % i genomsnitt under det första liv. Detta resulterar i miljömässiga fördelar i form av 1,33 kg mindre CO2 per 100 km, vilket blir till mer än 3,7 ton under bilens första liv. Dessa besparingar uppnås samtidigt som samma väggrepp, robusthet och hållbarhet upprätthålls.

Den helt nya bakaxeln med enkelreduktion förbättrar växlingsgeometrin och friktionen samt optimerar bränsleförbrukningen.

Dessa nya funktioner resulterar i en tvåsiffrig förbättring av bränsleeffektiviteten jämfört med den förra modellen.

Dessutom har ny teknik införts liksom nya funktioner och tjänster som sänker de totala ägandekostnaderna ännu mer.

Den nya generationens 12-stegade, automatiserade HI-TRONIX-växellåda, framtagen i samarbete med ZF, ligger ett steg före den tekniska utvecklingen inom sin kategori och förbättrar hållbarheten markant samt reducerar kostnaderna. HI-TRONIX minskar växlingstiden med 10 % och är konstruerad för nästan dubbelt så många växlingar som den förra generationen, den kan öka hållbarheten med upp till 1,6 miljoner kilometer och den minskar bulleremissionerna med 6 dB – perfekt för tysta nattkörningar – allt detta samtidigt som den har klassens bästa moment/vikt-förhållande, utväxlingsförhållande och effektivitet. Därutöver reducerar dess modulbaserade, servicevänliga utformning underhållet och förenklar reparationerna med de besparingar som det ger. Den bjuder även på extra funktioner så som manövreringsläge (krypkörning) för körning i låg hastighet, funktion som en momentomvandlare hos transmissionen, gungande funktion för att återfå greppet på halt underlag, fyra backväxlar samt en ny serie kraftuttag.

Fjädringen baktill har gjorts om helt för att öka masseffektiviteten och hållbarheten, vilket resulterar i en viktmässigt lättare fjädring samtidigt som dess prestanda bibehålls. Detta ger 45 kg större nyttolast. Högre motståndskraft mot korrosion tack vare ytbehandling av alla viktiga metallkomponenter bidrar till lägre underhållskostnader.

Den nya elektriska och elektroniska arkitekturen som nya Stralis och nya Stralis XP försetts med utgör ett tekniskt genombrott och en katalysator för ytterligare innovation. Baserat på MUX-konceptet kommunicerar elektroniska enheter i fordonet via två fysiska ledningar med hjälp av ett gemensamt protokoll.

Nya HI-MUX – Stralis utveckling av detta koncept – har implementerats genom den nya utformningen av hela distributionslayouten och vissa av dess komponenter. Dess arkitektur är modulbaserad, uppdelad i två för större flexibilitet och användbarhet och är integrerad i en ny utformning med trycklufts-, bränsle- och AdBlue-kanaler. HI-MUX möjliggör utvecklandet av en detaljerad konstruktionslösning för olika specifika lastbilskonfigurationer samtidigt som antalet komponenter minskas och deras montering blir mindre komplex.

Nya Stralis enastående driftsäkerhet och hållbarhet ger även lägre underhålls- och reparationskostnader: 5 % lägre än dagens modeller med ett 3-årigt standardavtal och 8 % med ett 4-årigt, så att den redan oerhört konkurrenskraftiga kostnaden blir ännu lägre liksom de totala ägandekostnaderna.

Nya Stralis – CO2-mästare: transporter med hållbarhet och prestanda

Ett brett och välavvägt utbud av motorer som passar alla användningar

Nya Stralis har 6-cylindriga Iveco Cursor-motorer utrustade med nya uppdragsspecifika bränslebesparande lösningar. Det breda sortimentet av motorer för Nya Stralis omfattar tre slagvolymer, med Cursor 9 på 8,7 liter, Cursor 11 på 11,1 liter och Cursor 13 på 12,9 liter, samt nio effektklasser från 310 till 570 hk, som alla levererar klassledande effekt- och vridmomentsdensitet.

Nya Stralis miljöprestanda har förbättrats ytterligare genom motorernas högre effektivitet och en kraftig prestandaökning på vissa modeller: det maximala vridmomentet på Cursor 11 har ökats med 100 Nm på motorn på 420 hk och med 50 Nm på 480 hk-motorn, medan den maximala effekten hos Cursor 13 når upp på 510 och 570 hk.

HI-SCR: Ivecos patenterade teknik

På Nya Stralis återfinns den patenterade HI-SCR-tekniken, marknadens bästa system för selektiv katalytisk reduktion och det enda som uppnår en 97 %-ig NOx-reducering och därmed uppfyller Euro VI-standarderna utan EGR. I Euro VI/C-versionen upptäcker HI-SCR också i realtid eventuella variationer i utsläppsnivån via nya AdBlue-sensorer som ger kontinuerlig och noggrann utsläppshantering.

Med HI-SCR finns ingen aktiv regenerering och avgaseras temperatur är lägre: det betyder att Nya Stralis är den perfekta lastbilen för uppdrag i områden med restriktioner så som flygplatser, fartyg, tunnlar, raffinaderier och lastterminaler för bränsle liksom för transporter av farligt gods.

HI-SCR är en kompakt lättviktsteknik som erbjuder den bästa kombinationen av effektivitet och livslängd. Den har även marknadens längsta underhållsintervall, och därmed maximerad drifttid, samt levererar utmärkt bränsleeffektivitet. Alltsammans resulterar i den exceptionellt låga totala ägandekostnad och den enastående hållbarhet som kännetecknar Nya Stralis – TCO2-mästaren.

Nya Stralis XP: TCO2-mästaren på långkörningar

Nya Stralis XP är full med nya bränslebesparande funktioner och nyskapande tekniker och erbjuder nya tjänster utformade för att säkerställa maximal drifttid och utgör på så vis det bästa valet för långdistanstransportörer som letar efter största möjliga bränslebesparing och lägsta TCO – ett segment som utgör 60 % av branschen.

Nya Stralis XP är den mest pålitliga och bränsleeffektiva lastbil som står att finna på markanden och bjuder på den mest omfattande lösningen för långdistanstransporter i form av ett paket bestående av produkt och tjänster utformade för att sänka TCO och CO2.

Med bränslebesparingar på upp till 11 % och en imponerande sänkning av TCO med upp till 5,6 % på långkörningar är den fjärrtransporternas TCO2-mästare.

Nya Stralis NP: en grön revolution i transportvärlden

Nya Stralis NP är den första gasdrivna lastbil någonsin som erbjuder effekt, bränsleautonomi, körkomfort och hållbarhet som uppfyller kraven för internationella transporter. Den sänker den totala ägandekostnaden med 3 % jämfört med föregående CNG-modell, och dess återbetalningstid kan vara så kort som fem år (beroende på vilket land den är baserad i).

Den nya naturgasmotorn på 9 liter för LNG/CNG uppnår den bästa effekten någonsin för denna typ av bränslesystem: 400 hk med ett vridmoment på 1 700 Nm. Det motsvarar 10 hk per ton last, vilket är i linje med kommersiella standarder för långdistanstransporter.

Det är det första alternativbränslefordon för fjärrtrafik som kan erbjuda transportföretagen en möjlighet att förbättra både hållbarheten och avkastningen på investeringen.

Ny generation av tjänster: TCO2 Live och drifttidsgaranti

Ivecos TCO2 LIVE är en ny modulbaserad uppsättning tjänster som för första gången omfattar nya generationens tjänster och som även riktar sig till vagnparksstyrning och traditionell eftermarknadsverksamet.

Tre av dessa nya tjänster baseras på bränslerådgivning som hjälper kunderna att köra sin Nya Stralis på det mest bränsleeffektiva sättet:

TCO2 SMART REPORT, en veckorapport om körstil och bränsleförbrukning för varje fordon i vagnparken

TCO2 ADVISING, råd om bränslebesparing som baseras på den oerhörda informationsmängd som Iveco samlat in genom verkliga lastbilsanalyser.

Dessa tjänster kan tillsammans ge en extra bränslebesparing på upp till 3 %. Båda kan integreras av:

TCO2 DRIVING, kurser i bränsleekonomisk körstil.

Dessutom är Nya Stralis försedd med systemet DRIVING STYLE EVALUATION, vilket är som att ha en körlärare bredvid sig som hjälper förarna att förbättra sin körstil genom att ge förslag i realtid.

Slutligen har vi Ivecos exklusiva DRIFTTIDSGARANTI som med hjälp av Nya Stralis driftsäkerhet och överlägsenheten hos Ivecos servicenät sörjer för att kundernas fordon stannar kvar på vägen. Denna formel ser till att kunderna är tillbaka på vägen inom 24 timmar om deras Nya Stralis skulle bli stående, antingen genom att reparera fordonet eller erbjuda en ersättningslastbil eller, om en sådan inte finns tillgänglig, daglig ersättning för upp till fyra dygn på verkstaden. Denna service tillhandahålls av Ivecos lastbilsstationer som håller på att upprättas längs alla de största europeiska transportkorridorerna för att uppfylla löftet om drifttidsgaranti.

Ämnen

Kategorier


Iveco är ett märke tillhörande CNH Industrial N.V., som är världsledande inom kapitalvarusektorn och noterat på New York Stock Exchange (NYSE: CNHI) och på den italienska börsens Mercato Telematico Azionario (MI: CNHI). Iveco utvecklar, tillverkar och marknadsför ett brett spektrum av lätta, medeltunga och tunga yrkesfordon, entreprenadfordon samt fordon för terränguppgifter.

Märkets breda produktutbud omfattar Daily, ett fordon som täcker in fordon i viktsegmentet 3–7 ton, Eurocargo på 6–16 ton, Trakker (avsedd för terränguppgifter) samt Stralis, båda över 16 ton. Dessutom tillverkar märket Iveco Astra terränglastbilar, stela och midjestyrda dumprar samt specialfordon.

Iveco har nästan 21 000 anställda över hela världen, fördelade på produktionsföretag i 7 länder i Europa, Asien, Afrika, Oceanien och Latinamerika, där fordon tillverkas med hjälp av de senaste avancerade teknologierna. 4 200 försäljningskontor och serviceverkstäder i över 160 länder garanterar teknisk support överallt där ett Iveco-fordon är i arbete.

Relaterat innehåll

Din partner för hållbara transporter

IVECO är ett varumärke som tillhör Iveco Group N.V. (MI: IVG). IVECO designar, tillverkar och marknadsför ett brett spektrum av lätta, medeltunga och tunga yrkesfordon, entreprenadfordon samt fordon för specialuppdrag som bland annat terränguppgifter.

IVECO Sweden AB
Diabasgatan 1
254 68 Helsingborg
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum