Senaste nyheterna

Så kan arbetsplatsen skapa ett hållbart arbetsliv för äldre

Så kan arbetsplatsen skapa ett hållbart arbetsliv för äldre

Pensionsåldern höjs och vi förväntas arbeta allt högre upp i åldrarna. Men vad kan arbetsplatsen göra för att säkerställa att de anställda vill och kan arbeta längre? IVL har i ett forskningsprojekt studerat ett antal arbetsplatser som har lyckats skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv för de som är 65 år eller äldre. I en rapport sammanställs strategier som upplevs ge goda effekter.

Presskontakt

Sara Malmheden

Sara Malmheden

Presskontakt Pressansvarig 010-788 65 10

Forskning och uppdrag för ett hållbart samhälle

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende, icke-vinstdrivande miljöforskningsinstitut som ägs av en stiftelse gemensamt grundad av staten och näringslivet. Sedan 1966 arbetar vi med tillämpad forskning för att hitta lösningar på miljöproblem, både på nationell och på internationell nivå. Vi bedriver forsknings- och uppdragsverksamhet inom hela miljöområdet.

IVL Svenska Miljöinstitutet
Valhallavägen 81
114 23 Stockholm