Gå direkt till innehåll

Hållbar samhällsbyggnad - Fokus: Passivhus

Tid 16 Oktober 2008 08:30 – 16:30

Plats Summit, Grev Turegatan 30, Stockholm

Byggsektorn använder idag en betydande del av all energi i samhället och intresset för energieffektivisering har ökat betydligt inom sektorn de senaste åren. I samarbete med tidningen Byggvärlden arrangerar IVL Kunskap ett seminarium om konceptet passivhus. För mer information och anmälan besök IVL Kunskaps hemsida http://kunskap.ivl.se

Kontakter

Sara Malmheden

Sara Malmheden

Presskontakt Pressansvarig 010-788 65 10

Forskning och uppdrag för ett hållbart samhälle

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende, icke-vinstdrivande miljöforskningsinstitut som ägs av en stiftelse gemensamt grundad av staten och näringslivet. Sedan 1966 arbetar vi med tillämpad forskning för att hitta lösningar på miljöproblem, både på nationell och på internationell nivå. Vi bedriver forsknings- och uppdragsverksamhet inom hela miljöområdet.

IVL Svenska Miljöinstitutet
Valhallavägen 81
114 23 Stockholm