Gå direkt till innehåll

Hör det senaste om energieffektiva byggnader!

Tid 13 Mars 2007 09:00 – 16:30

Plats Svenska Mässan i Göteborg

Bygg- och fastighetssektorn svarar för 40 procent av energianvändningen i Sverige, vilket gör sektorn till en nyckelaktör när det gäller att uppnå både nationella och internationella klimatmål. Potentialen för att åstadkomma förbättringar är stor men för att nå resultat krävs nya former för samverkan mellan aktörer och inte minst överföring av erfarenheter. Idag finns flera intressanta exempel på extremt energieffektiva byggnader på den svenska marknaden – inte minst så kallade Passivhus, dvs. hus byggda utan konventionella värmesystem. Välkommen att delta vid ett heldagsseminarium i Göteborg där senaste nytt på passivhusfronten presenteras. Mer information om innehållet finns i bifogat program. Seminariet arrangeras av Forum för energieffektiva byggnader i samarbete med Energimyndigheten, Västra Götalandsregionen, Sveriges Byggindustrier och. IVL Kunskap Tid: 13 mars 2007, kl 09.00 – 16.30 Plats: Svenska Mässan i Göteborg Anmälan: Förhandsanmälan är obligatorisk och görs till gunilla.iverfeldt@ivl.se, tel: 08-598 563 17. Välkommen! IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Byggindustrier

Kontakter

Sara Malmheden

Sara Malmheden

Presskontakt Pressansvarig 010-788 65 10

Relaterat innehåll

Forskning och uppdrag för ett hållbart samhälle

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende, icke-vinstdrivande miljöforskningsinstitut som ägs av en stiftelse gemensamt grundad av staten och näringslivet. Sedan 1966 arbetar vi med tillämpad forskning för att hitta lösningar på miljöproblem, både på nationell och på internationell nivå. Vi bedriver forsknings- och uppdragsverksamhet inom hela miljöområdet.

IVL Svenska Miljöinstitutet
Valhallavägen 81
114 23 Stockholm