Gå direkt till innehåll

Kategorier: kth

Från scenarier till förändring – verktyg för hållbar omställning på lokal och regional nivå

Från scenarier till förändring – verktyg för hållbar omställning på lokal och regional nivå

Omställningstakten i samhället behöver öka kraftigt om vi ska nå satta klimat- och hållbarhetsmål. IVL och KTH går nu vidare med att utveckla praktiska verktyg baserade på resultaten från forskningsprogrammet ”Bortom BNP-tillväxt: Scenarier för ett hållbart samhällsbyggande” för att stötta kommuner och regioner att driva på omställningen på lokal och regional nivå.

Forskare undersöker hur stadsodlingar kan bidra till framtidens livsmedelsförsörjning

Forskare undersöker hur stadsodlingar kan bidra till framtidens livsmedelsförsörjning

Klimatförändringar, urbanisering och minskade ytor med odlingsbar mark kan öka behovet av alternativa och hållbara lösningar för att producera mat i framtiden. Som ett svar på detta har stadsodlingar vuxit fram på många platser runt om. Men lite är känt om vilka konsekvenser dessa system har sett ur ett bredare hållbarhetsperspektiv. Ett nystartat projekt på IVL hoppas bringa klarhet i frågan.

Ny avhandling visar att företagshälsovård inte används förebyggande

Företagshälsovården är en viktig resurs för arbetsmiljöarbetet och ska hjälpa till att skapa goda, säkra och hälsosamma arbetsmiljöer och arbetsplatser. En ny avhandling visar dock att företagshälsovården inte används förebyggande utan framförallt anlitas för efterhjälpande tjänster, när någon drabbats av ohälsa och behöver rehabilitering eller när en konflikt uppstått på arbetsplatsen.

Forskning och uppdrag för ett hållbart samhälle

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende, icke-vinstdrivande miljöforskningsinstitut som ägs av en stiftelse gemensamt grundad av staten och näringslivet. Sedan 1966 arbetar vi med tillämpad forskning för att hitta lösningar på miljöproblem, både på nationell och på internationell nivå. Vi bedriver forsknings- och uppdragsverksamhet inom hela miljöområdet.

IVL Svenska Miljöinstitutet

Valhallavägen 81
114 23 Stockholm