Nyhet -

Patientkvalitet och cancervård i fokus under årets Almedalsvecka

Under årets Almedalsvecka arrangerade Janssen två seminarier. Ett var tillsammans med Johnson & Johnson Medtech och då diskuterades det bland annat om varje patient får en kvalitativ vård eller räknas bara produktion och pinnar? Man får vad man mäter eller? Sverige sägs prioritera en utveckling där medicinska resultat och patientsäkerhet är i absolut världsklass men hur märker patienten det? Varför nonchaleras de samhällsekonomiska perspektiven fortfarande? När kommer ersättningen till sjukvården baseras på goda behandlingsresultat?

Det andra seminariet som arrangerades tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset och Umeå sjukhus tog upp hur vi kan säkerställa patientnyttan och vem bestämmer när åsikterna går isär? Svensk cancervård och forskning står inför stora utmaningar när man nu implementerar den nationella cancerstrategin. Många förespråkar ökad centralisering genom regionala cancercenter (RCC) och pekar på kompetens, tillgänglighet och att specialisten träffar många patienter men det finns också ett motstånd. Är storstaden bättre rustade? Hur når vi en jämlik vård i hela landet?

Nedan finner du två rapporter som vi tog fram i samband med våra arrangemang. Du kan även titta på två korta filmer som sammanfattar respektive seminarium.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • schizofreni
  • almedalen

Relaterat innehåll