Pressmeddelande -

Fler än någonsin startar företag genom NyföretagarCentrum

Aldrig har så många människor sökt sig till NyföretagarCentrum för rådgivning. En ny sammanställning visar att NyföretagarCentrum under 2009 gav 23 400 personer kostnadsfri rådgivning inför start av eget företag. Av dessa var 17 500 nya för året, medan 5 900 har fått rådgivning även tidigare.

– Antalet besökare har ökat med omkring 20 procent. Vi upplevde ett enormt tryck under 2009, säger Harry Goldman, Verkställande ledamot, Jobs and Society NyföretagarCentrum.

Startfrekvensen bland dem som kommer på rådgivning till NyföretagarCentrum ligger på 43,2 procent, vilket innebär att drygt 10 000 företag startades genom NyföretagarCentrum under 2009. De 10 000 nya företag som startades ger 3 000 000 000 (tre miljarder) kronor i skatteintäkter till staten och kommunerna.

NyföretagarCentrums verksamhet  finansieras huvudsakligen genom näringslivets insatser. Det nationella nätverket med experter lade dessutom tillsammans – enbart under 2009 – mer än 33 000 timmar på ideella insatser för att bidra till ökat nyföretagande. Dessa insatser kommer från personer med egen företagserfarenhet och nära koppling till företagande.

– Utan det stora stödet, både ekonomiskt och ideellt, från tusentals personer och företag skulle nyföretagandet i Sverige vara betydligt lägre, menar Harry Goldman och fortsätter:

– NyföretagarCentrums verksamhet är oerhört kostnadseffektiv. Om man bryter ned totalkostnaden per företagsstart hos NyföretagarCentrum hamnar man under 10 000 kronor. Få insatser kan mäta sig med det.

NyföretagarCentrums resultat 2009 i korthet:

Besökare för rådgivning
Totalt
: 23 400
Nya: 17 500
Från tidigare år: 5 900
Kön: 51% kvinnor, 49% män
Ursprung: 82% Sverige, 18% utomlands
Ålder: –31 år: 31%, 31-40 år: 28%, 41 år–: 41%

Företagsstarter
Antal: Drygt 10 000

Nätverk/Samarbetspartners
Partners: 2 400 ftg/org.

Kompetensnätverk: 3 600 pers.

Finansiering
Privat/offentlig: 60% / 40%

För mer information, kontakta:
Harry Goldman, Verkställande ledamot, Jobs and Society NyföretagarCentrum, 070-661 04 54, harry.goldman@jobs-society.se
_______________________________________________________________
Jobs and Society NyföretagarCentrum är Sveriges ledande kraft för nyföretagande. Verksamheten finns i cirka 200 kommuner. 2009 gav NyföretagarCentrum 23 400 personer individuell, kostnadsfri, konfidentiell och objektiv rådgivning. Drygt 10 000 av dem har startat företag. Efter tre år är åttio procent av företagen fortfarande aktiva; mindre än en procent har gått i konkurs. Detta gör verksamheten unikt framgångsrik. Verksamheten är i huvudsak näringslivsfinansierad. www.nyforetagarcentrum.se, www.facebook.com/nyforetagarcentrum

Ämnen

 • Ekonomi, finans

Kategorier

 • starta företag
 • rådgivning
 • näringsliv
 • nyföretagarcentrum
 • nyföretagande
 • företagande
 • företag
 • entreprenörskap
 • eget företag
 • driva företag

Kontakter

Harry Goldman

Presskontakt Verkställande ledamot NyföretagarCentrum Sveriges övergripande verksamhet 070-661 04 54

Mats Evergren

Presskontakt Event- och marknadschef Sverige 070-814 44 04

Relaterat innehåll