Skip to main content

Studie visar att artros kan behandlas på nätet

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2017 07:39 CET

Individualiserat behandlingsprogram via nätet för de som har artros.

En ny studie som omfattar 350 patienter bekräftar att artros kan behandlas framgångsrikt via nätet. Resultaten visar kliniskt betydelsefull förbättring hos personer med artros, en kronisk sjukdom som drabbat närmare en miljon människor i Sverige och över 30 miljoner människor i USA. Artrosvården i Sverige är väl strukturerad och det finns god kunskap om vikten av anpassad träning och information, vilket man nu även kan få via nätet.

Deltagarna som ingick i studien minskade sin smärta med 24 % och ökade sin funktionalitet med 21 % efter sex veckor. Hela 22 % uppgav att de kunde dra ner på tidigare medicinering som relaterades till deras artros och en fjärdedel av de som planerat att opereras valde bort det som alternativ. Studien gjordes av Arthro Therapeutics, ett innovativt företag inom eHälsa med kontor i Sverige och USA, och i samarbete med Lunds Universitet. Syftet var att utvärdera effekten av det nätbaserade behandlingsprogrammet Joint Academy för höft- och knäledsartros. Behandlingen går ut på individuellt anpassade övningar med handledning av fysioterapeut och information.

- Resultaten bekräftar vad vi sett i tidigare studie, att deltagarna förbättrar funktionaliteten avsevärt, minskar smärtan, är nöjda och känner sig väl omhändertagna under behandlingen. Studien talar starkt för att det räcker att göra övningarna ett par minuter om dagen vilket gör det enkelt att passa in i vardagen även på lång sikt, säger Leif Dahlberg medicinskt ansvarig på Arthro Therapeutics som utvecklat Joint Academy.


Artros och ekonomi

Att leva med artros kan orsaka stort obehag samt både mentala och ekonomiska påfrestningar för den som är drabbad. Sjukdomen belastar även samhället i form av indirekta kostnader som exempelvis sjukskrivningar och förtidspension. Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi (CMT) gjorde en studie som visade att artros kostade samhället 12 miljarder kronor bara i Sverige varav 80 % var indirekta kostnader som till exempel sjukersättning och förtidspension.

- För att undvika sjukskrivningar och mental och fysisk ohälsa är det viktigt att komma in tidigt med behandlingen. Genom att göra informationen och behandlingen lättillgänglig underlättar Joint Academy för patienten att själv ta del av sin behandling och möjlighet att påverka sitt resultatet. Det i sin tur avlastar vårdens resurser, säger Leif Dahlberg.

Deltagarna i studien hade en genomsnittsålder på 62 år och av 350 personer var 239 kvinnor. Innan behandlingen uppgav 22 % att de var rädda att vara aktiva och i slutet av studien uppgav endast 7 % samma sak.

Eftersom aktivitet är en central del i behandlingen och för den generella hälsan är det av stor vikt att våga vara just aktiv. Allt fler drabbas av artros och trenden ser likadan ut i flera länder i västvärlden. Därför ser vi det som en viktig uppgift att kunna erbjuda en behandlingsmetod som fungerar långsiktigt för både individ och samhälle, säger Leif Dahlberg.


Så här behandlas artros med Joint Academy

Joint Academy är ett behandlingsprogram baserat på klinisk evidens kombinerat med ett grundligt arbete av duktiga utvecklare och där användaren står i centrum. Genom programmet får personer med artros viktig information och stöttning att göra nödvändiga livsstilsförändringar som håller på lång sikt samt individuellt anpassade övningar som stärker de utsatta lederna och stimulerar broskbildning. De har även en personlig fysioterapeut under hela programmet.

Den kroniska sjukdomen artros behandlas enligt socialstyrelsens riktlinjer i första hand med just anpassad träning och information. Majoriteten återfår sin rörlighet och minskar sina symtom. För ett fåtal personer kan operation bli aktuellt.

Så här fungerar AI i Joint Academy

Arthro arbetar med artificiell intelligens (AI) för att identifiera patienter och deras förutsättningar att bli bättre med av Joint Academy. Detta har möjliggjorts genom att bygga ett screeningverktyg med frågor om hälsa och ledbesvär. Svaren från varje möjlig patient går genom en maskininlärningsmodell som är baserad på resultat från mer än 75.000 patienter som avslutat artrosskolan. Med denna modell kan Arthro upptäcka vilka som är i riskzonen för artros samt vilka patienter som har goda förutsättningar att nå resultat efter det digitala behandlingsprogrammet.

Dessutom genomgår AIn en fortgående förbättringsprocess eftersom aktiviteterna som patienterna gör dagligen leder till nya insikter.

Läs den fullständiga artikeln som är tillgänglig kostnadsfritt på nätet: 
http://www.jmir.org/2017/12/e422

Arthro AB är ett växande, svenskt e-hälsoföretag med huvudkontor i Malmö, där all utveckling av den nätbaserade tjänsten Joint Academy sker. Behandling och uppföljning av patienter med artros i Joint Academy vilar på en grund av banbrytande forskning och beprövad klinisk erfarenhet. Det gör att behandlingen följer Socialstyrelsens riktlinjer som även den traditionella vården ska göra.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="https://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.