Sänkta dioxinnivåer i ekologiskt värphönsfoder och ekoägg

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 10:04 CEST

Äggbranschen har lyckats med målet att sänka dioxinnivåerna i de ekologiska äggen och halterna av dioxin i värpfoder ligger under de tillåtna gränsvärdena. Det visar den undersökning som Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har genomfört.

Jordgubbar till midsommar är en bisak

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 08:44 CEST

Antalet vilda bin minskar. En tredjedel av de svenska arterna är rödlistade och några av dem riskerar att försvinna helt. För jordgubbar har pollineringen större betydelse för tillväxten än vad man tidigare trott. Riklig pollinering ger bättre skörd och gubbarna växer snabbare och väger mer. Nu finns ett nytt kunskapsmaterial som inspirerar till åtgärder för att gynna de vilda bina.

42 konkreta åtgärder för minskat matsvinn i Sverige

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2018 13:35 CEST

Den 18 juni överlämnar Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket en handlingsplan till näringsdepartementet för att minska matsvinnet i Sverige. Handlingsplanen innehåller 42 konkreta åtgärder som berör hela livsmedelskedjan - primärproduktion, producenter, handel, måltider i vård, skola och omsorg, restauranger, konsument, myndigheter samt forskning och innovation.

Nu ska läckaget av ogräsmedel minska

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2018 09:59 CEST

Under en tid har höga halter av ämnet diflufenikan, som finns i vissa ogräsmedel, hittats i vattendrag i södra Sverige. Nu startar en informationskampanj för att lantbrukarna, främst i Skåne, ska göra åtgärder för att minska risken för läckage. Lyckas detta finns möjligheten att få använda diflufenikan även i framtiden.

Antalet ekologiska mjölkkor har ökat med 8 procent

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2018 10:09 CEST

I juni 2017 var 52 900 mjölkkor ekologiskt hållna i Sverige, en ökning med 8 procent jämfört med 2016. Det innebär att 16 procent av de svenska mjölkkorna var ekologiska 2017. Ökningstakten var betydligt högre under 2017 än för åren 2015 och 2016. Den totala andelen ekologiska nötkreatur har ökat från 13 procent 2010 till 20 procent 2017. Det visar ny statistik från Jordbruksverket.

Ny bred satsning mot övergödning

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2018 08:00 CEST

Övergödning är ett stort problem i sjöar, vattendrag och havsområden, framför allt i Götaland och Svealand. 2 300 vattendrag har ingen god vattenstatus på grund av övergödning. På uppdrag av regeringen genomför Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och LRF en satsning på lokala åtgärder mot övergödning. Drygt nio miljoner kronor finns att söka 2018.

Rent spel på rysslandsresan

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 12:59 CEST

I dag startar fotbolls-VM i Ryssland. Jordbruksverket uppmanar semesterresenärer att ta en extra funderare innan resväskan packas på hemvägen. Eftersom Ryssland inte är med i EU är det speciella regler för införsel av bland annat matvaror, växter och souvenirer från Ryssland.

Svensk trädgårdsodling stabil trots stora förändringar för enskilda grödor

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 09:45 CEST

Trädgårdsodlingen visade inga större förändringar mellan 2014 och 2017, trots att produktionen av enstaka grödor förändrades dramatiskt. Exempelvis minskade spenat och dill med 93 respektive 52 procent medan äppelproduktionen hölls på en relativt hög nivå under 2017, då avkastningen var ovanligt låg. Växthusföretagen fortsätter att i snabb takt ställa om till förnybara bränslen.

Klartecken för att skörda på ekologiska fokusarealer och viss träda

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2018 16:39 CEST

Jordbruksverket har idag fattat beslut om att lantbrukare får skörda ekologiska fokusarealer och trädor utanför kompensationsområden. Dessa får annars inte skördas vid den här tidpunkten på året enligt regelverken.

Digitalisering ska förenkla för företag i livsmedelskedjan

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2018 12:00 CEST

För företag inom livsmedelskedjan ska det bli enklare att veta när, var och hur de ska hantera sina kontakter med olika myndigheter. Jordbruksverket är utvecklingsmyndighet för livsmedelskedjan och driver arbetet tillsammans med Livsmedelsverket och Tillväxtverket på uppdrag av regeringen.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Vi svarar alltid! Vi hjälper dig som är journalist med information om Jordbruksverket och att få kontakt med våra experter.
  • infojour@jordbruksverket.se
  • 036-15 63 36

Om Jordbruksverket

Om Jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att vi följer, analyserar och informerar regeringen om utvecklingen inom näringarna och att vi genomför de politiska besluten inom vårt verksamhetsområde. Administrationen av EU:s jordbrukspolitik är en huvuduppgift. Distriktsveterinärorganisationen ingår i Jordbruksverket.

Koncern