Nu blir det tillåtet att låta fånggröda bli huvudgröda

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2018 12:02 CEST

På grund av sommarens svåra torka har Jordbruksverket beslutat att lantbrukare som år 2018 ansökt om utbetalning och sått fånggröda inte behöver bryta fånggrödan. Istället kan lantbrukare använda årets fånggröda som huvudgröda nästa år. Detta gäller inom miljöersättningen för minskat kväveläckage.

Så stoppar vi afrikansk svinpest från att nå Sverige

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2018 12:26 CEST

Den allvarliga djursjukdomen afrikansk svinpest nådde i förra veckan Belgien. För att hindra smittan från att nå Sverige är det viktigt att inte slänga matrester i naturen eller lämna kvar dem på rastplatser, eftersom de då kan smitta vildsvin som äter upp resterna. Att få in afrikansk svinpest till Sverige skulle få stora konsekvenser.

Krisstödet med anledning av torkan 2018 – ansökan öppnar i oktober

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2018 11:30 CEST

I oktober planeras ansökan för det nationella krisstödet 2018 att öppna. Det är 400 miljoner kronor som ska gå till lantbrukare med mjölk-, nöt- och fårproduktion för att framför allt täcka upp för foderbrist som uppstått på grund av torkan.

Pengar till samarbetsprojekt för ökad användning av digital teknik

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2018 13:00 CEST

Jordbruksverket utlyser upp till 15,3 miljoner kronor till samarbetsprojekt för att demonstrera och synliggöra praktiska tillämpningar av digital teknik i svenska jordbruks- och trädgårdsföretag.

Sverige har låg antibiotikaförsäljning till djur

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2018 09:47 CEST

Smalspektrumantibiotika (penicillin), som verkar på enstaka arter av bakterier, används fortsatt i hög grad till djur i Sverige. Detta är viktigt ur ett resistensperspektiv och visar att riktlinjer och behandlingsrekommendationer för antibiotikaanvändning följs.

Var uppmärksam vid införsel av grovfoder och halm

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2018 09:36 CEST

Jordbruksverket rekommenderar djurhållare och foderföretagare att om möjligt undvika att ta in grovfoder och halm från områden där den smittsamma grissjukdomen afrikansk svinpest förekommer. Rekommendationerna avser införsel/import inom EU. När det gäller handel med länder utanför EU finns det redan stränga regler. Att få in afrikansk svinpest skulle få stora konsekvenser.

Ny kontrollwebb ska underlätta för företag och myndigheter

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2018 13:44 CEST

NKP-webben är en ny tjänst som ska underlätta för myndigheter att arbeta effektivt i linje med den nationella kontrollplanen, NKP, som är den svenska kontrollens färdplan. Genom att arbeta mot gemensamma mål och prioriteringar ska myndigheterna bidra till en likvärdig kontroll, vilket i förlängningen ska stärka Sveriges konkurrenskraft.

Vi fortsätter att äta mindre kött och matfågel men mer svenskt

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2018 10:53 CEST

Marknadsbalanserna för årets första sex månader visar att konsumenternas efterfrågan på kött och matfågel fortsätter att minska, samtidigt som svensk produktion ökar och den svenska självförsörjningsgraden har förbättrats.

Priset på åkermark ökade i hela landet mellan 2014 och 2017

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2018 09:37 CEST

Det genomsnittliga priset på åkermark i Sverige har ökat med drygt 24 procent till 83 900 kronor per hektar mellan 2014 och 2017. Priset har ökat på åkermark i hela landet. Även priset på betesmark ökade, förutom i Övre Norrland där priserna sjönk med 10 procent till i genomsnitt 4300 kronor för ett hektar betesmark. I Götalands slättbygder kostar i genomsnitt en hektar betesmark 88 300 kronor.

Pengar till kompetensutveckling inom likviditets- och foderplanering

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2018 08:00 CEST

Jordbruksverket utlyser totalt 8 miljoner kronor till organisationer, föreningar, företag och myndigheter för att anordna kurser och utbildningar med fokus på likviditetsplanering och foderplanering.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Vi svarar alltid! Vi hjälper dig som är journalist med information om Jordbruksverket och att få kontakt med våra experter.
  • inlofoajjoeiurut@jrtornxdbvvruzvksbgvexlrklletpk.smveca
  • 036-15 63 36

Om Jordbruksverket

Om Jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att vi följer, analyserar och informerar regeringen om utvecklingen inom näringarna och att vi genomför de politiska besluten inom vårt verksamhetsområde. Administrationen av EU:s jordbrukspolitik är en huvuduppgift. Distriktsveterinärorganisationen ingår i Jordbruksverket.

Koncern