Skip to main content

Taggar

Senaste nytt

Livsmedelsproducenter får råd om lokal försäljning

Livsmedelsproducenter får råd om lokal försäljning

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2018 09:11 CET

Nu får företag råd om att sälja sina livsmedel på en lokal marknad, direkt till konsument eller genom en så kort livsmedelskedja som möjligt. Jordbruksverket har upphandlat Hushållningssällskapet som kan erbjuda rådgivningstjänster. Detta ska leda till ökad kunskap och visa hur livsmedelsproducenter och livsmedelsförädlare kan utveckla sina verksamheter och öka försäljningen på lokala marknader.

Företag välkomna att delta i handelsdelegation till Dubai

Företag välkomna att delta i handelsdelegation till Dubai

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2018 07:02 CET

Den 16-19 februari 2019 kommer jordbrukskommissionär Phil Hogan att besöka Dubai. EU-kommissionen bjuder nu in företag och producentorganisationer att delta i delegationen. Syftet är att marknadsföra och sprida kunskap om produkter från EU. Temat för delegationen är att mat och dryck från EU är mer än bara mat och dryck, det är en livsstil.

Nya pengar att söka i havs- och fiskeriprogrammet

Nya pengar att söka i havs- och fiskeriprogrammet

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2018 16:23 CET

Efter årsskiftet kommer det att finnas nya pengar att söka i havs- och fiskeriprogrammet. Då öppnas flera stöd upp för ansökan igen, stöd som tidigare varit stängda på grund av att pengarna varit slut.

Sverige följer upp succé på världsledande konsumentmässan Internationale Grüne Woche i Berlin

Sverige följer upp succé på världsledande konsumentmässan Internationale Grüne Woche i Berlin

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2018 10:32 CET

Efter den lyckade återkomsten vid matmässan Internationale Grüne Woche i Berlin kommer Sverige att delta även vid nästa upplaga som går av stapeln 18 - 27 januari 2019. Med ett 25-tal bolag på plats visar den svenska montern upp mångfalden av matupplevelser som väntar besökare i Sverige.

 Historiskt låg skörd av matpotatis

Historiskt låg skörd av matpotatis

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2018 09:40 CET

Den svenska skörden av matpotatis beräknas till omkring 449 000 ton. Årets skörd är lägre än rekordlåga skördar i modern tid som 2006, 2007 och 2015, men också jämfört med missväxtåren 1867 och 1899.

2018 års jordbrukarstöd börjar betalas ut den 7 december

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2018 15:36 CET

I morgon, den 7 december, påbörjar Jordbruksverket utbetalningarna av 2018 års gårdsstöd och andra stora jordbrukarstöd. Totalt betalas 6,7 miljarder kronor ut till Sveriges lantbrukare.

Torkan sätter tydliga spår i jordbrukets ekonomi 2018

Torkan sätter tydliga spår i jordbrukets ekonomi 2018

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2018 09:34 CET

Värdet av jordbruket förväntas minska med 4,6 miljarder eller 7 procent medan kostnaderna för insatsvaror som foder och drivmedel ökar med 2,3 miljarder eller 5 procent. Priserna för grovfoder och spannmål har skjutit i höjden. Den svaga kronan har lett till högre kostnader för drivmedel. Den varma och torra sommaren gav avsevärt mindre skördar av spannmål, oljeväxter och grovfoder än normalt.

Rådgivning för att utveckla matupplevelser

Rådgivning för att utveckla matupplevelser

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2018 13:21 CET

Turistföretag med servering av mat och dryck kan få subventionerad rådgivning. Jordbruksverket har upphandlat sex leverantörer av rådgivningstjänster i ett ramavtal som företag inom besöksnäringen kan avropa från. Tjänsterna riktar sig till dem som har någon form av mathantering och som har sin verksamhet på landsbygden. Stödet är en del i landsbygdsprogrammet och den svenska livsmedelsstrategin.

Fortsatt mindre kött och matfågel på tallriken, men mer svenskt

Fortsatt mindre kött och matfågel på tallriken, men mer svenskt

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2018 12:59 CET

Trenden att svenskarna äter mindre kött och matfågel och väljer mer svenskproducerat håller i sig. Att både produktionen och exporten av kött ökar är i linje med målen i den svenska livsmedelsstrategin Men sommarens torka har påverkat lantbruket negativt och vissa effekter kommer att vara påtagliga under lång tid framöver.

Digitala lösningar gör det enklare att starta och driva  företag i livsmedelskedjan

Digitala lösningar gör det enklare att starta och driva företag i livsmedelskedjan

Pressmeddelanden   •   Dec 03, 2018 09:24 CET

Nu finns en digital tjänst som hjälper de som vill starta företag inom livsmedelskedjan. Först ut är en guide för företag i biodlar- eller honungsbranschen. I början av nästa år kommer en liknande lösning för vattenbruksföretag. Planen är att fler branscher ska läggas till löpande i tjänsten. Guiden är ett samarbete mellan Jordbruksverket, Tillväxtverket och Livsmedelsverket.

Goda förutsättningar för företagande inom svensk fisketurism

Goda förutsättningar för företagande inom svensk fisketurism

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2018 12:00 CET

Den stora efterfrågan på svenska fiskeupplevelser skapar goda förutsättningar för företagande inom fisketurism. En nationell konferens om hållbar fisketurism tog bland annat upp frågan om fritidsfiskets möjligheter att locka turister och att skapa ökade intäkter. Inte minst på den svenska landsbygden.

Stora höstsådda arealer

Stora höstsådda arealer

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2018 09:37 CET

Sommartorkan medförde att årets grödor skördades tidigt. Det gav tid för många lantbrukare att hinna förbereda marken för höstsådd, något som utnyttjades i stor utsträckning. Årets höstsådd av spannmål och oljeväxter uppgår till 601 300 hektar. Det är 34 procent mer än i fjol och 14 procent över genomsnittet för de senaste fem åren.

399,5 miljoner kronor når idag torkdrabbade lantbrukare

399,5 miljoner kronor når idag torkdrabbade lantbrukare

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2018 07:00 CET

Jordbruksverket betalar idag, den 30 november, ut 399,5 miljoner kronor till Sveriges lantbrukare. Det är den första delen av regeringens krispaket som nu betalas ut till lantbrukare med får-, nötkötts- och komjölksproduktion.

I foderbristens spår - kurs i djurhälsa för får och nöt

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2018 10:20 CET

Vid torka får många besättningar brist på grovfoder och ströhalm och det påverkar hälsan i djurbesättningarna. Det drabbar inte bara de enskilda djuren utan kan också få stora effekter på gårdens produktion och ekonomi. ​Distriktsveterinärerna erbjuder utbildningar runt om i landet under vintern för att ge ökad kunskap om hur man hanterar de djurhälsostörningar som kan uppstå av foderbrist.

Jordbruksverket tar bort övervakningszon  i Mölndal

Jordbruksverket tar bort övervakningszon i Mölndal

Pressmeddelanden   •   Nov 26, 2018 15:07 CET

Inga nya fall av newcastlesjuka har konstaterats i Mölndals kommun, därför tar Jordbruksverket nu bort övervakningszonen kring gården i Mölndals kommun som drabbades av newcastlesjuka i slutet av oktober. Det innebär upphävande av alla restriktioner av transport av fjäderfä, andra fåglar i fångenskap, kläckägg samt förbud mot utställningar.

Antibiotikaresistens och miljöpåverkan i fokus för ny EU-lag

Pressmeddelanden   •   Nov 26, 2018 13:00 CET

Ministerrådet har idag beslutat om ny lagstiftning för veterinärläkemedel och läkemedel i foder. Bland annat kommer det inte vara tillåtet att använda antibiotika för att kompensera för dålig hygien eller bristande vård och det blir svårare att använda antibiotika i förebyggande syfte. Den nya lagen innebär små förändringar för djurhållare i Sverige jämfört med många andra EU-länder.

Miljömålsseminarium om mat och mångfald

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2018 09:56 CET

Den 20 – 21 november anordnar Jordbruksverket ett miljömålsseminarium i Stockholm. Årets seminarium har temat maten och mångfalden. Det är ett viktigt tema då jordbruket och biologisk mångfald är beroende av varandra. Åkermarken utgör 85 procent av odlingslandskapet och är viktig för såväl mat som mångfald. Hur kan produktionen av mat ska samverka med en hög artrikedom?

Reglerna för hanteringen av foder blir enklare och tydligare

Reglerna för hanteringen av foder blir enklare och tydligare

Pressmeddelanden   •   Nov 19, 2018 11:35 CET

Den 18 oktober antog Jordbruksverket en ny foderföreskrift som träder i kraft den 1 januari 2019. De nya reglerna innebär på många sätt att hanteringen av foder blir enklare men också att helt nya grupper, bland annat zoobutiker och detaljhandel, måste registrera sig hos Jordbruksverket.

Pressinbjudan: Djurskyddskonferens den 21 november

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2018 13:18 CET

Medier är välkomna till djurskyddskonferensen som Jordbruksverket och Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) vetenskapliga råd för djurskydd anordnar den 21 november 2018. Temat är Djurskyddsforskning - till nytta för djuren och människorna. Konferensen hålls i SLU:s lokaler på Ultuna i Uppsala.

Inga fler fall av Newcastlesjuka - skyddsområdet i Mölndal tas bort

Inga fler fall av Newcastlesjuka - skyddsområdet i Mölndal tas bort

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2018 10:10 CET

Nu tar Jordbruksverket bort skyddsområdet kring gården i Mölndals kommun som drabbades av newcastlesjuka i slutet av oktober. Det kommer istället att ingå i övervakningsområdet, vilket innebär något lättare restriktioner.