Gå direkt till innehåll
Foto: Jordbruksverket
Foto: Jordbruksverket

Pressmeddelande -

400 jägare sökte vildsvinskadaver – samverkan centralt i kampen mot afrikansk svinpest

Under helgen genomfördes ett intensivt sökande efter vildsvinskadaver i den smittade zonen. Omkring 400 jägare letade i skog och mark i den insats som Jordbruksverket leder.

– Det är många aktörer som samverkar i bekämpningsarbetet som Jordbruksverket leder och samordnar. Jägarnas insats är avgörande för att vi så snabbt och effektivt som möjligt ska få en bild av var inom zonen det finns smittade vildsvin, säger Robert ter Horst, insatschef Jordbruksverket.

  Kadavren provtas och förbränns

  Helgens sökinsats ledde till att 16 vildsvinskadaver påträffades. Samtliga fynd gjordes inom en radie av fem kilometer från den plats där de första fynden påträffades. Kadavren har provtagits och kommer nu att analyseras på Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

  – Inte ens två veckor har gått sedan det första fallet konfirmerades. Helgens sökinsatser tyder på att smittan är koncentrerad till ett ganska litet område mellan Fagersta och Norberg och begränsat av väg 69 i väster, väg 256 i norr och öster och sjöarna Åmänningen och Snyten i söder. Detta är positivt för bekämpningen, men vi kan ännu inte vara helt säkra på smittans exakta utbredning säger Erika Chenais, statsveterinär, SVA.

   Efter provtagning går kadavren till förbränning. Provtagning och förbränning sker på den central som upprättats i Fagersta.

   Nära samverkan

   Samarbetet mellan Fagersta kommun och övriga berörda myndigheter inleddes direkt efter att det första fallet hade bekräftats.

   - Vi hittade snabbt våra roller och har kunnat arbeta effektivt för att lösa uppgifter lokalt i Fagersta – allt från att ta fram förslag på lämpliga platser för förbränningsugn och provtagningscentral till att ordna arbetsplatser för Jordbruksverkets operativa ledningscentral. Parallellt pågår förstås också ett intensivt arbete med att överblicka konsekvenserna av restriktionerna för kommunen som organisation och plats, säger Karolina Berglund, kommunchef, Fagersta kommun.

   Bilder och filmer från sökarbetet

   Jordbruksverket publicerar löpande bildmaterial från bekämpningsarbetet i vårt pressrum. Där finns nu bilder och filmer från helgens sökarbete. Materialet är fritt att använda för publicering i media, i rapportering som rör utbrottet av afrikansk svinpest. Syftet är att tillgodose medias behov av bilder.

   Det är förbjudet för alla som inte deltar i bekämpningsarbetet på uppdrag av Jordbruksverket att röra sig i restriktionsområdet.

   Kontaktpersoner för journalister

   Jordbruksverket
   Helena Sixtensdotter
   Insatschef
   Telefon: 010-122 89 46
   helena.sixtensdotter@distriktsveterinarerna.se

   Statens veterinärmedicinska anstalt
   Karl Ståhl
   Statsepizootolog
   Telefon: 018-67 41 27
   E-post: karl.stahl@sva.se

   Erika Chenais
   Statsveterinär
   Telefon: 018-67 46 15
   E-post: erika.chenais@sva.se

   Fagersta kommun
   Karolina Berglund
   Kommunchef
   Telefon: 0223-441 01
   E-post: karolina.berglund@fagersta.se

   Relaterade länkar

   Ämnen

   Kategorier


   Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd. Vi arbetar för att Sverige ska producera mat på ett hållbart och lönsamt sätt. Vi bidrar också till en god djurvälfärd i hela Sverige och en levande landsbygd.

   Kontakter

   Jordbruksverkets pressjour

   Jordbruksverkets pressjour

   Presskontakt Vi svarar alltid! Vi hjälper dig som är journalist med information om Jordbruksverket och att få kontakt med våra experter. 036-15 63 36

   Relaterat innehåll

   Om Jordbruksverket

   Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att vi följer, analyserar och informerar regeringen om utvecklingen inom näringarna och att vi genomför de politiska besluten inom vårt verksamhetsområde. Administrationen av EU:s jordbrukspolitik är en huvuduppgift. Distriktsveterinärorganisationen ingår i Jordbruksverket.