Gå direkt till innehåll
Genrebild, vildsvin på väg. Foto: Scandinav bildbyrå, Magnus Nyman.
Genrebild, vildsvin på väg. Foto: Scandinav bildbyrå, Magnus Nyman.

Pressmeddelande -

Förebyggande åtgärd mot spridning av Afrikansk svinpest - alla tamgrisar i den smittade zonen avlivas

Som en förebyggande åtgärd kommer alla tamgrisar som finns inom den smittade zonen att avlivas. Det handlar om ett 50-tal grisar fördelade på fem gårdar. Denna metod har visat sig vara framgångsrik i andra länder som lyckats stoppa smittan och är anledningen till Jordbruksverkets beslut.

Jordbruksverket fattade den 11 september beslut om att alla tamgrisar som finns inom den smittade zonen ska avlivas och destrueras. Det är en kraftåtgärd för att begränsa ytterligare spridning.

- Ju färre grisar som finns i området desto större är chansen att vi lyckas begränsa och bekämpa smittan. Vi förstår verkligen att det är ett tufft besked för berörda djurägare men beslutet är noga övervägt. Vi behöver göra allt vi kan för att stoppa smittan och minimera riskerna för ytterligare spridning och därför tar vi till denna förebyggande åtgärd, säger Katharina Gielen, smittskyddschef på Jordbruksverket.

Det rör sig om ett 50-tal grisar i området som ska avlivas, där den största delen handlar om slaktgrisar. Berörda djurägare har fått information om beslutet och hur processen för avlivning kommer att se ut. Djurägarna kommer att kompenseras ekonomiskt för detta och erbjuds även stöttning på andra sätt.

Lyckad metod i andra länder

Andra länder som lyckats begränsa och även stoppa spridningen av Afrikansk svinpest har fattat liknade beslut, bland annat Belgien.

- Tittar vi på vilka strategier som har funkat i andra länder så är denna åtgärd en av dem, och vi ser därför god anledning till att fatta detta beslut. Det är en väl beprövad metod. Jag vill understryka att detta inte är ett beslut vi tar lättvindigt, vi har stor förståelse för att detta påverkar människors liv ekonomiskt såväl som känslomässigt, säger Katharina Gielen.

Grisbesättningar i närområdet

Avlivningsbeslutet gäller de gårdar som ligger inom den smittade zonen. För gårdar som ligger utanför zonen uppmanar och rekommenderar vi fortsatt till ökad biosäkerhet och att skydda sin besättning mot kontakt med vildsvin. Säkerställ också att foder och strö förvaras på ett säkert sätt. Se till att din anläggning är registrerad i anläggningsregistret och att det finns uppgifter om de grisar du håller.

Mer information

Jordbruksverkets information om Afrikansk svinpest (inklusive karta över smittad zon)

Statens veterinärmedicinska anstalts information om Afrikansk svinpest

Rapportera sjuka/döda vilda djur (sva.se)

Kontaktpersoner för journalister

Lena Hellqvist Björnerot
Sveriges officiella chefsveterinär (CVO)
Telefon: 036-15 63 67
E-post: lena.bjornerot@jordbruksverket.se

Katharina Gielen
Smittskyddschef
Telefon: 036-15 61 15
E-post: katharina.gielen@jordbruksverket.se

Ämnen

Kategorier


Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd. Vi arbetar för att Sverige ska producera mat på ett hållbart och lönsamt sätt. Vi bidrar också till en god djurvälfärd i hela Sverige och en levande landsbygd.

Kontakter

Jordbruksverkets pressjour

Jordbruksverkets pressjour

Presskontakt Vi svarar alltid! Vi hjälper dig som är journalist med information om Jordbruksverket och att få kontakt med våra experter. 036-15 63 36

Relaterat innehåll

Om Jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att vi följer, analyserar och informerar regeringen om utvecklingen inom näringarna och att vi genomför de politiska besluten inom vårt verksamhetsområde. Administrationen av EU:s jordbrukspolitik är en huvuduppgift. Distriktsveterinärorganisationen ingår i Jordbruksverket.