Gå direkt till innehåll
Genrebild spannmålsskörd. Foto: Knut Per Hasund.
Genrebild spannmålsskörd. Foto: Knut Per Hasund.

Pressmeddelande -

Besvärliga väderleksförhållanden minskar skörden

Jordbruksverkets skördeprognos, som publicerades i augusti byggde på data fram till och med juli. Prognosen visade på en förväntad spannmålsskörd om knappt 5,7 miljoner ton. Kombinationen av en på många håll blöt och kall vår, en torr och varm sommar och lokalt stora regnmängder har påverkat skördens storlek. Sammantaget bedömer Jordbruksverket därför nu att spannmålsskörden minskat till mellan 5,4 och 5,5 miljoner ton.

De underlagsmaterial Jordbruksverket använt som grund för sin nya bedömning är: modellering med hjälp av väderdata till och med augusti samt information från bransch, odlare, länsstyrelser och rådgivare.

Utifrån dessa underlag är Jordbruksverkets bedömning att årets spannmålsskörd minskat jämfört med prognosen i augusti. Vi bedömer nu spannmålsskördens storlek till mellan 5,4 och 5,5 miljoner ton. Det är främst en minskning av skörden för vårsådda grödor som havre och vårkorn som gör att vi bedömer att spannmålsskörden blir lägre. Väderförhållanden och såtidpunkt varierar dock lokalt och det finns stor spridning mellan skörden för enskilda odlare.

Trots lägre förväntad spannmålsskörd för innevarande år så är den ändå i nivå med genomsnittet för de senaste tio åren. Främsta anledningen till detta är årets stora odling av högavkastande grödor som såddes på hösten.

Det är lång tid mellan prognosen den 18 augusti och nästa publicering av officiell statistik om skörden storlek som sker den 15 november. Eftersom vi kan se att augustiprognosen troligen överskattade skördens storlek har Jordbruksverket i år valt att göra en samlad bedömning av tillgängliga källor för en ny bedömning av skördens storlek.

Kontaktpersoner för journalister
Patrik Eklöf
patrik.eklof@jordbruksverket.se
Telefon 036-15 51 50

Ann-Marie Karlsson
ann-marie.karlsson@jordbruksverket.se
Telefon 036-15 59 33

Ämnen

Kategorier


Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd. Vi arbetar för att Sverige ska producera mat på ett hållbart och lönsamt sätt. Vi bidrar också till en god djurvälfärd i hela Sverige och en levande landsbygd.

Presskontakt

Jordbruksverkets pressjour

Jordbruksverkets pressjour

Presskontakt Vi svarar alltid! Vi hjälper dig som är journalist med information om Jordbruksverket och att få kontakt med våra experter. 036-15 63 36

Relaterat innehåll

Om Jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att vi följer, analyserar och informerar regeringen om utvecklingen inom näringarna och att vi genomför de politiska besluten inom vårt verksamhetsområde. Administrationen av EU:s jordbrukspolitik är en huvuduppgift. Distriktsveterinärorganisationen ingår i Jordbruksverket.