Gå direkt till innehåll
Årets skörd av oljeväxter som raps förväntas bli den största hittills under 2000-talets största . Bild: Urban Wigert
Årets skörd av oljeväxter som raps förväntas bli den största hittills under 2000-talets största . Bild: Urban Wigert

Pressmeddelande -

Minskad spannmålsskörd jämfört med 2020 - men rekordskörd av oljeväxter väntas i år

Årets skörd av spannmål förväntas bli 5,7 miljoner ton. Det är en minskning med 4 procent jämfört med skörden förra året, men en ökning med 6 procent jämfört med genomsnittet för de senaste fem åren. Det visar årets skördeprognos från Jordbruksverket.

Skörden av höstvete förväntas bli 3,1 miljoner ton vilket är 4 procent mer än förra årets skörd. Hektaravkastningen förväntas minska med 6 procent till 7 030 kilo per hektar, det vägs emellertid upp av större odlande arealer. Höstvete förväntas stå för 55 procent av den totala spannmålsskörden.

Havre minskar och vårkorn är näst största grödan efter höstvete

Vårkorn är den näst största grödan och förväntas få en totalskörd på 1,2 miljoner ton vilket utgör 21 procent av den totala spannmålsskörden. Havre står för 12 procent av skörden och förväntas i år att minska totalskörden med 13 procent till 0,7 miljoner ton jämfört med förra året. Orsaken till detta är att hektarskördarna förväntas minska med 13 procent.

Förväntad rekordskörd av oljeväxter

Totalskörden för oljeväxter, som raps och rybs, uppskattas bli drygt 0,38 miljoner ton vilket är den största skörden på 2000-talet. Jämfört med förra årets skörd för oljeväxter är det en ökning med 12 procent. Höstraps svarar för 96 procent av den totala oljeväxtskörden. Hektarskörden för höstraps förväntas bli 3 730 vilket är en ökning med 5 procent jämfört med förra året.

Jordbruksverkets metod för prognoserna

Prognosen baseras på statistiska samband mellan tidigare års temperatur, nederbörd och skördar. I beräkningarna används också uppgifter om odlade arealer för 2020. Prognosen säger inte något om kvaliteten på de grödor som skördas. Beräkningarna görs endast för hela landet. En förutsättning är att vädret i augusti och framåt blir som under ett normalår. Med ett normalår menas genomsnittet för de senaste 30 åren. Preliminär statistik för bärgade skördar kommer att publiceras 16 november.

Mer information

Läs mer om detta i det statistikrapporten Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2021.

Kontaktperson för journalister:
Simon Lind
Statistikenheten
E-post: simon.lind@jordbruksverket.se
Telefon: 036-15 63 42

Ämnen

Kategorier


Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd. Vi arbetar för att Sverige ska producera mat på ett hållbart och lönsamt sätt. Vi bidrar också till en god djurvälfärd i hela Sverige och en levande landsbygd.

Presskontakt

Jordbruksverkets pressjour

Jordbruksverkets pressjour

Presskontakt Vi svarar alltid! Vi hjälper dig som är journalist med information om Jordbruksverket och att få kontakt med våra experter. 036-15 63 36

Relaterat innehåll

Om Jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att vi följer, analyserar och informerar regeringen om utvecklingen inom näringarna och att vi genomför de politiska besluten inom vårt verksamhetsområde. Administrationen av EU:s jordbrukspolitik är en huvuduppgift. Distriktsveterinärorganisationen ingår i Jordbruksverket.