Gå direkt till innehåll
​Matsvinn och förluster på gården beror på faktorer som jordbruksföretagaren inte alltid styr över; väder, växtskadegörare, sjukdomar, svängningar i efterfrågan och kvalitetskrav från senare led i livsmedelskedjan. Foto: Shutterstock
​Matsvinn och förluster på gården beror på faktorer som jordbruksföretagaren inte alltid styr över; väder, växtskadegörare, sjukdomar, svängningar i efterfrågan och kvalitetskrav från senare led i livsmedelskedjan. Foto: Shutterstock

Pressmeddelande -

Krafttag för att minska livsmedelskedjans matsvinn kan stärka jordbruksföretagen

Naturvårdsverket lämnade nyligen ett förslag till regeringen om ett nytt etappmål för minskat matsvinn. Målet handlar dels om att livsmedelsavfallet i livsmedelskedjan ska minska men också att en ökad andel av den svenska livsmedelsproduktionen ska nå butik och konsument till år 2025.

Att mer av de livsmedel som produceras går vidare till butik och konsument ger stor miljönytta och kan leda till ökad lönsamhet redan på gården. Internationella studier visar att företag i livsmedelskedjan kan få tillbaka flera gånger den insats som de lägger ner på att minska matsvinnet.

- Svinnet i primärproduktionen räknas sällan som livsmedelsavfall och det är därför viktigt att den andra delen av målet finns med så att hela livsmedelskedjan omfattas, även jordbruk, trädgård och fiske. Det är i linje med livsmedelsstrategins mål om en ökad svensk hållbar produktion och även med Agenda 2030, säger Karin Lindow som samordnar Jordbruksverkets arbete med matsvinn.

Jordbruksföretagen har svårt att styra över svinnet
Matsvinn och förluster på gården beror på faktorer som jordbruksföretagaren inte alltid styr över; väder, växtskadegörare, sjukdomar, svängningar i efterfrågan och kvalitetskrav från senare led i livsmedelskedjan. Men mycket pekar på att matsvinnet och förlusterna i primärproduktionen kan minska. Det är på gång ett nytt branschsamarbete för minskat matsvinn som bland annat ska hantera utmaningar som beror på agerande i flera led i livsmedelskedjan.

Handlar ofta om utseende
- Odlare upplever att kvalitetskraven ökar, och ofta handlar det om produkternas utseende. På gården tar man givetvis hand om de överblivna produkterna, grönsaker och potatis lämnas i jorden eller ges som djurfoder, men det är mindre resurseffektivt och ger sämre eller inget betalt, säger Karin Lindow.

Den nya EU-lagstiftningen som förbjuder otillbörliga handelsmetoder (UTP) som ska införas i svensk lagstiftning 2021 väntas också minska problemen med bland annat sena avbeställningar som kan leda till matsvinn. Den nationella handlingsplanen för minskat matsvinn - Fler gör mer, med 42 konkreta åtgärder tar oss också framåt mot målen. Den är framtagen tillsammans med berörda aktörer och den är hela livsmedelsbranschens handlingsplan.

- Jordbruksverket arbetar tillsammans med Livsmedelsverket och Naturvårdsverket inom regeringsuppdrag för minskat matsvinn. Arbete för att minska matsvinnet och öka resurseffektiviteten behöver ske i hela kedjan, även på gården.

Mer information
​​Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats

​Läs mer i bloggen Maten och marknaden

Kontaktperson för journalister
Karin Lindow, samordnare för matsvinnsfrågor
Livsmedelskedjan och exportenheten
070-814 37 07

Ämnen

Kategorier


Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd. Vi arbetar för att Sverige ska producera mat på ett hållbart och lönsamt sätt. Vi bidrar också till en god djurvälfärd i hela Sverige och en levande landsbygd.

Presskontakt

Jordbruksverkets pressjour

Jordbruksverkets pressjour

Presskontakt Vi svarar alltid! Vi hjälper dig som är journalist med information om Jordbruksverket och att få kontakt med våra experter. 036-15 63 36

Relaterat innehåll

Om Jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att vi följer, analyserar och informerar regeringen om utvecklingen inom näringarna och att vi genomför de politiska besluten inom vårt verksamhetsområde. Administrationen av EU:s jordbrukspolitik är en huvuduppgift. Distriktsveterinärorganisationen ingår i Jordbruksverket.