Gå direkt till innehåll
Målet är att företagen ska uppleva att de har tillräcklig kunskap om hur de kan skydda sina besättningar från sjukdomsutbrott. Foto: Svensk Fågel.
Målet är att företagen ska uppleva att de har tillräcklig kunskap om hur de kan skydda sina besättningar från sjukdomsutbrott. Foto: Svensk Fågel.

Pressmeddelande -

Kunskap och rådgivning för stärkt smittskydd hos fjäderfäföretag

I samband med det senaste årets utbrott av fågelinfluensa konstaterade fjäderfänäringen ett behov av att stärka producenternas kunskap om smittskydd. Sjukdomsutbrott av exempelvis fågelinfluensa och newcastlesjuka är, förutom den uppenbara negativa påverkan på djurens välfärd, både arbetsmässigt och ekonomiskt mycket kännbara för företagen.

Jordbruksverket har nu, med hjälp av pengar från Landsbygdsprogrammet, upphandlat kunskapshöjande insatser inom biosäkerhet av Svenska ägg och Svensk fågel, två branschorganisationer som tillsammans representerar största delen av ägg- och matfågelproduktionen i Sverige. Biosäkerhet handlar om att förhindra att djur och människor exponeras för smittämnen eller sprider dem vidare till omgivning och miljö.

Genom en kombination av olika aktiviteter är målet att nå en stor del av företagen inom ägg- och matfågelnäringen. Man kommer att arbeta med kunskapsinhämtning, kursverksamhet och branschgemensamma handlingsplaner. En av aktiviteterna är subventionerad rådgivning, för att enskilda företagare ska kunna få råd om hur smittskyddsarbetet kan stärkas på den egna gården.

– Organisationerna har bred erfarenhet av kvalitetshöjande arbete inom både smittskydd och djurvälfärd. Vi på Jordbruksverket ser rådgivning och kompetenshöjning kring smittskydd som en angelägen åtgärd för att ytterligare stärka producenternas biosäkerhetsarbete, säger Katharina Gielen, smittskyddschef.

  Den förväntade effekten är att företagen ska uppleva att de har tillräcklig kunskap om hur de kan skydda sina besättningar från sjukdomsutbrott. I förlängningen bidrar det både till en ökad djurvälfärd och en stärkt konkurrenskraft.

  Mer information
  Om biosäkerhet för fjäderfä

  Kontaktperson för journalister

  Om upphandlingen:
  Stephanie Kindbom, näringsutvecklingsenheten
  036 – 15 64 16
  stephanie.kindbom@jordbruksverket.se

  Om smittskydd fjäderfä:
  Katharina Gielen, smittskyddschef
  036 – 15 61 15

  Ämnen

  Kategorier


  Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd. Vi arbetar för att Sverige ska producera mat på ett hållbart och lönsamt sätt. Vi bidrar också till en god djurvälfärd i hela Sverige och en levande landsbygd.

  Kontakter

  Jordbruksverkets pressjour

  Jordbruksverkets pressjour

  Presskontakt Vi svarar alltid! Vi hjälper dig som är journalist med information om Jordbruksverket och att få kontakt med våra experter. 036-15 63 36

  Relaterat innehåll

  Om Jordbruksverket

  Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att vi följer, analyserar och informerar regeringen om utvecklingen inom näringarna och att vi genomför de politiska besluten inom vårt verksamhetsområde. Administrationen av EU:s jordbrukspolitik är en huvuduppgift. Distriktsveterinärorganisationen ingår i Jordbruksverket.