Gå direkt till innehåll
Genrebild flyttfåglar. Foto: Pixabay.
Genrebild flyttfåglar. Foto: Pixabay.

Pressmeddelande -

Höjd risk för fågelinfluensa –skyddsnivån höjs i södra Sverige

Jordbruksverket har beslutat att höja skyddsnivån från nivå 1 till nivå 2 i södra Sverige för att skydda svenska fågelbesättningar. Efter den allvarligaste fågelinfluensasäsongen någonsin i Sverige vintern 2021 har smittläget inte återgått till det normala. Under sommaren och hösten har fall av fågelinfluensa rapporterats från flera europeiska länder, och därtill har den smittsamma sjukdomen newcastlesjuka drabbat en besättning i Sverige. I och med att flyttfågelströmmarna ökar stiger risken för smitta ytterligare.

Det högpatogena fågelinfluensavirus som orsakade ett stort antal utbrott av fågelinfluensa på fjäderfän i Europa 2020/2021 har blivit kvar och fortsatt att cirkulera i den vilda fågelpopulationen både i Sverige och i våra grannländer. Under sommaren och hösten 2021 har smittan konstaterats hos vilda fåglar i Sverige. Under den senaste veckan har utbrott hos fjäderfä rapporterats från Italien, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna och Danmark.

Baserat på tidigare utbrott och positiva fall på vilda fåglar har Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) identifierat i vilka delar av landet risken är extra hög för nya utbrott. Utifrån utveckling av fågelinfluensa i Europa och fynd i Sverige gör SVA också kontinuerliga lägesbedömningar och baserat på detta har Jordbruksverket idag beslutat att upprätta skyddsnivå 2 i delar av Sverige.

– Vi gör det här för att skydda fjäderfä från smittan. I de områden där risken bedöms som extra hög ska man bland annat hålla sina fjäderfän inomhus, säger Katharina Gielen, tf. smittskyddschef på Jordbruksverket.

Förhöjd risk 
Risken bedöms vara förhöjd i hela landet, men extra hög i Blekinge län, Gotlands län, Hallands län, Kalmar län, Skåne län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Västra Götalands län, Örebro län och Östergötlands län. Även delar av Jönköpings län bedöms ha en högre risk och då särskilt inom cirka 20 kilometer från sjön Vättern.

– Virus förekommer i spillning från infekterade fåglar och vilda fåglar kan leva med högpatogen fågelinfluensa utan att utveckla sjukdom. Virus kan överleva i länge miljön och virus överlever extra bra under den kalla årstiden. I det här läget behöver man som fjäderfäproducent göra allt man kan för skydda sina fåglar från direkt kontakt med vilda fåglar och deras spillning. Man behöver också undvika indirekt kontakt, genom att skydda foder och strö från vilda fåglar och rengöra redskap, byta skor och kläder innan man går in till sina fjäderfän, säger Maria Nöremark, biträdande statsepizootolog på SVA.

De symptom som observerades förra säsongen var framför allt en ökad dödlighet. För att snabbt kunna upptäcka utbrott och minimera risk för vidare spridning till andra anläggningar är det viktigt att djurägare genast tar kontakt med veterinär vid ökad dödlighet bland sina fåglar.

Följande gäller för skyddsnivå 2
Skyddsnivå 2 innebär att alla fjäderfä ska hållas inomhus. Om detta undantagsvis inte går att genomföra, eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande, kan ankor, gäss, och strutsfåglar hållas inhägnade utomhus, men foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under ett skydd ute. Det är viktigt med en utökad övervakning av hälsoläget för att djurhållaren tidigt ska kunna upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa.

Andra fåglar i fångenskap inklusive hobbyflockar ska hållas inhägnade. Hobbyflockar är alla fåglar som hålls i fångenskap där exempelvis ägg och kött enbart används i det egna hushållet eller andra fåglar exempelvis sällskapsfåglar som papegojor. Foder och dricksvatten ska ges inne eller under ett skydd utomhus.

Mer om skyddsnivåer på Jordbruksverkets webbplats

Allmänna hygienregler

  • Gör miljön i närheten av fjäderfäna oattraktiv för vilda fåglar, minimera foderspill och annat som kan attrahera vilda fåglar.
  • Se till att endast de som sköter tamfåglarna har tillträde till djurutrymmena.
  • Håll rent runt hus och inhägnader.
  • Var noga med hygienrutiner såsom handtvätt och skobyte.
  • Vidta lämpliga åtgärder som minimerar förekomst av gnagare och andra skadedjur.

Fågelinfluensa av typen H5N8 som nu förekommer i Europa har hittills inte orsakat sjukdom hos människa.

Mer information
Om fågelinfluensa
Biosäkerhet – minska risken för smitta

Kontaktpersoner för journalister
Jordbruksverket
Katharina Gielen
Tf. smittskyddschef
katharina.gielen@jordbruksverket.se
Telefon: 036-15 61 15

SVA
Maria Nöremark
Biträdande statsepizootolog
Maria.noremark@sva.se
Telefon 070-978 14 68

Ämnen

Kategorier


Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd. Vi arbetar för att Sverige ska producera mat på ett hållbart och lönsamt sätt. Vi bidrar också till en god djurvälfärd i hela Sverige och en levande landsbygd.

Presskontakt

Jordbruksverkets pressjour

Jordbruksverkets pressjour

Presskontakt Vi svarar alltid! Vi hjälper dig som är journalist med information om Jordbruksverket och att få kontakt med våra experter. 036-15 63 36

Relaterat innehåll

Om Jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att vi följer, analyserar och informerar regeringen om utvecklingen inom näringarna och att vi genomför de politiska besluten inom vårt verksamhetsområde. Administrationen av EU:s jordbrukspolitik är en huvuduppgift. Distriktsveterinärorganisationen ingår i Jordbruksverket.