Gå direkt till innehåll
Genrebild kalkoner. Foto Scandinav Bildbyrå
Genrebild kalkoner. Foto Scandinav Bildbyrå

Pressmeddelande -

Nytt fall av fågelinfluensa i Skåne

Den 13 december bekräftades att en kalkonbesättning drabbats av fågelinfluensa i Skurups kommun, södra Skåne. Det är det andra fallet av fågelinfluensa på tamfågel i Sverige denna influensasäsong. Det aktuella högpatogena fågelinfluensaviruset är mycket smittsamt mellan fåglar. Det är extra viktigt att djurägare, oavsett storlek på anläggning, förstärker sina hygienrutiner och är ytterst uppmärksamma på symtom.

Fågelinfluensa har konstaterats i ett av anläggningens tre stall. I stallet finns cirka 2000 slaktkalkoner. Hela anläggningen är spärrad och en restriktionszon på 10 kilometer runt anläggningen har satts upp. Inom restriktionszonen runt den aktuella anläggningen gäller skyddsnivå 3 vilket innebär skärpta krav kring bland annat vilka fåglar som ska hållas inomhus för att förhindra kontakt med vilda fåglar. Dessutom råder förbud mot transporter och förflyttningar av fjäderfä, andra fåglar i fångenskap, kläckägg, konsumtionsägg och fjäderfäkött.

Mycket smittsamt mellan fåglar
De smittade fåglarna har avlivats och anläggningen kommer att saneras. Det aktuella högpatogena fågelinfluensaviruset är mycket smittsamt mellan fåglar.

− Vi ser fortsatt en stor spridning av fågelinfluensan i Europa, och det kommer inte som en överraskning att vi får fler fall även i Sverige. För att kunna bekämpa smittan är det viktigt med tidig upptäckt av viruset och att man som producent är ytterst uppmärksam på symtom, särskilt ökad dödlighet och kontaktar veterinär omgående. Det vi såg förra säsongen var att smittan kom från vilda fåglar och inte spridning mellan drabbade besättningar, säger Katharina Gielen, smittskyddschef på Jordbruksverket.

Hygienåtgärder är a och o
Säsongen 2020-2021 var mycket svår, det största antalet fågelinfluensafall på tama fjäderfän någonsin i Sverige. I södra Sverige är risken just nu extra stor för fågelinfluensa. För att inte få in fågelinfluensa in i sin besättning är det viktigt att ha goda smittskyddsrutiner och att i möjligaste mån förhindra direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar.

- Viruset finns i spillning från vilda fåglar så att vara noga med hygienåtgärder är a och o. Risken finns att man kan dra med sig smittan på till exempel skorna. Det är också viktigt att skydda fodret, säger Katharina Gielen.

Fågelinfluensa finns i många varianter och är naturligt bland vilda fåglar, framför allt hos sjöfåglar. De varianter som vi har sett cirkulera senaste året och som har orsakat stora utbrott hos fjäderfän har varit mycket smittsamma mellan fåglar och lett till stor dödlighet.

Djurägare ska vara uppmärksamma och ta kontakt med veterinär om fjäderfän visar ökad dödlighet, förändringar i foder och vattenkonsumtion, sänkning i äggproduktion eller nedsatt allmäntillstånd.

Mer information
Jordbruksverkets information om fågelinfluensa och det aktuella smittläget
Så skyddar du dina fåglar mot smitta
SVA:s information om fågelinfluensa
Folkhälsomyndighetens information om fågelinfluensa

Kontaktperson för journalister
Katharina Gielen, smittskyddschef
Djuravdelningen, Jordbruksverket
Katharina.gielen@jordbruksverket.se
Telefon 036-15 61 15

Ämnen

Kategorier


Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd. Vi arbetar för att Sverige ska producera mat på ett hållbart och lönsamt sätt. Vi bidrar också till en god djurvälfärd i hela Sverige och en levande landsbygd.

Kontakter

Jordbruksverkets pressjour

Jordbruksverkets pressjour

Presskontakt Vi svarar alltid! Vi hjälper dig som är journalist med information om Jordbruksverket och att få kontakt med våra experter. 036-15 63 36

Relaterat innehåll

Om Jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att vi följer, analyserar och informerar regeringen om utvecklingen inom näringarna och att vi genomför de politiska besluten inom vårt verksamhetsområde. Administrationen av EU:s jordbrukspolitik är en huvuduppgift. Distriktsveterinärorganisationen ingår i Jordbruksverket.