Gå direkt till innehåll
Genrebild höns, foto: Pixabay
Genrebild höns, foto: Pixabay

Pressmeddelande -

Fågelinfluensa konstaterad på hobbybesättning i Skåne

Fågelinfluensa har konstaterats hos en besättning med hobbyhöns och ankor i Skurups kommun, Skåne. Det visar provresultat från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Jordbruksverket har infört restriktionszoner runt den smittade besättningen. Det aktuella högpatogena fågelinfluensaviruset är mycket smittsamt mellan fåglar.

Den 2 november beslutade Jordbruksverket att höja skyddsnivån från nivå 1 till nivå 2 i södra Sverige för att skydda svenska fågelbesättningar. Det innebär att huvudregeln är att tamfåglar ska hållas inomhus. Det högpatogena fågelinfluensavirus som orsakade ett stort antal utbrott av fågelinfluensa på fjäderfän i Europa 2020-2021 har blivit kvar och fortsatt att cirkulera i den vilda fågelpopulationen både i Sverige och i våra grannländer.

– Att fågelinfluensa nu upptäcks på tamfågel i Sverige är inte oväntat. Säsongen 2020-2021 var mycket svår och vi hade då det största antalet fågelinfluensafall på tama fjäderfän någonsin i Sverige. Det är extra viktigt att du som djurägare, oavsett storlek på anläggning, förstärker dina hygienrutiner och beaktar de regler som gäller vid höjd skyddsnivå, säger Katharina Gielen, smittskyddschef på Jordbruksverket.

Jordbruksverket kommer öka övervakningen av fjäderfäbesättningar i restriktionszonen. I södra Sverige är risken just nu extra stor för fågelinfluensa, mer information om vilka åtgärder du kan vidta för att skydda dina fåglar kan du hitta på Jordbruksverkets webbplats.

Var extra uppmärksam

Fågelinfluensa finns i många varianter och är naturligt bland vilda fåglar, framför allt hos sjöfåglar. De varianter som vi har sett cirkulera senaste året och som har orsakat stora utbrott hos fjäderfän har varit mycket smittsamma mellan fåglar och lett till stor dödlighet.

För att inte få in fågelinfluensa in i sin besättning är det viktigt att ha goda smittskyddsrutiner och att i möjligaste mån förhindra direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar. Djurägare ska vara uppmärksamma och ta kontakt med veterinär om fjäderfän visar ökad dödlighet, förändringar i foder och vattenkonsumtion, sänkning i äggproduktion eller nedsatt allmäntillstånd. De som förutom höns även håller ankor eller gäss ska vara extra noggranna att hålla ankor och gäss avskilda från hönsen och hantera dessa fåglar separat.

Kontaktperson för journalister

Katharina Gielen, smittskyddschef
Djuravdelningen, Jordbruksverket
Katharina.gielen@jordbruksverket.se
Telefon: 036-15 61 15

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd. Vi arbetar för att Sverige ska producera mat på ett hållbart och lönsamt sätt. Vi bidrar också till en god djurvälfärd i hela Sverige och en levande landsbygd.

Kontakter

Jordbruksverkets pressjour

Jordbruksverkets pressjour

Presskontakt Vi svarar alltid! Vi hjälper dig som är journalist med information om Jordbruksverket och att få kontakt med våra experter. 036-15 63 36

Relaterat innehåll

Om Jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att vi följer, analyserar och informerar regeringen om utvecklingen inom näringarna och att vi genomför de politiska besluten inom vårt verksamhetsområde. Administrationen av EU:s jordbrukspolitik är en huvuduppgift. Distriktsveterinärorganisationen ingår i Jordbruksverket.