Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny forskarskola "Learning study" för grund- och gymnasielärare.

Vetenskapsrådet har beslutat att ge 7,8 mkr i bidrag till Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping till en forskarskola för lärare i grund- och gymnasieskolan.

Femton lärare kommer att antas till forskarskolan, som  kommer att starta vårterminen 2012. Syftet är att erbjuda lärare möjlighet att delta i utbildning på forskarnivå, så att de inom en sammanlagd tid av högst två år och sex månader ska kunna uppnå en licentiatexamen.

- Detta ger en fantastisk möjlighet för lärare ute på skolorna i regionen att vidareutbilda sig och kunna bidra med sina kunskaper till kollegor och arbetslag, säger HLK:s VD Eva Björck-Åkesson.

I samverkan med Göteborgs och Stockholms universitet
Forskarskolan vid HLK kommer att genomföras i samverkan med Göteborgs universitet och Stockholms universitet. Professor Ulla Runesson vid HLK kommer att vara programkoordinator och HLK ansvarar för utbildningens genomförande.

Internationellt erkända forskare medverkar
Ett vetenskapligt råd med internationellt erkända forskare från USA, Hong Kong och England, kommer att vara knutet till forskarskolan. Rådet utgör den vetenskapliga garanten för utbildningen och ledamöterna skall också föreläsa i kurserna.

I styrelsen för forskarskolan kommer professorerna Ingrid Carlgren och Inger Eriksson, Stockholms universitet att ingå, liksom docent Mona Holmqvist och professor Shirley Booth, Göteborgs Universitet.

Lärproblem
Forskarskolan har sin utgångspunkt i "svåra lärproblem" som lärare står inför i sitt vardagsarbete. Syftet är att deltagande lärare skall bidra med att utveckla kunskap om det som lärare finner att eleverna har svårt att lära. Samtidigt ska de erhålla kunskaper och färdigheter så att de kan leda och genomföra forskning kring undervisningens innehåll, det som elever förväntas lära sig och relationen lärande och undervisning i den egna verksamheten.

Om Learning study
"Learning study" handlar om praktikbaserad och praktikutvecklande forskning där lärarna äger och formulerar forskningsproblem, som är direkt relaterat till deras klassrumsarbete. Avhandlingsarbetet genomförs tillsammans med arbetslag i den egna kommunen i form av en eller flera "learning studies". På så sätt blir även kollegor och skolledare engagerade i forskningsarbetet och grunden läggs till en inriktning på skolutveckling och kunskapsproduktion som fortgår även efter avslutad utbildning.
______________

Vid Högskolan för lärande och kommunikation finns sedan tidigare forskarutbildning inom områdena lärande och kommunikation med ca 30 inskrivna doktorander.

Information på Vetenskapsrådets hemsida.

För mer information, välkommen att kontakta
Professor Ulla Runesson, tfn 0739-65 53 16
Professor och VD Eva Björck-Åkesson, tfn 070-795 62 31  

Ämnen

Taggar

Regioner


Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping. HLK erbjuder utbildningar inom lärande och kommunikation. Vid HLK finns fyra forskningsmiljöer: CHILD, Livslångt lärande, Medie- och kommunikationsforskning samt Skolnära forskning. HLK har cirka 5 000 registrerade studenter, cirka 170 anställda och omsätter 160 mnkr.

Presskontakt

Rebecka Ottosson

Rebecka Ottosson

Presskontakt Kommunikatör Högskoleservice 036-10 11 06
Sophie Liljefall

Sophie Liljefall

Presskontakt Kommunikatör, pressansvarig Press +46 36-10 1816

Sofia Stenberg

Presskontakt Ledningskommunikatör Jönköping University, rektorskansli 036-101566

Relaterade nyheter