Gå direkt till innehåll
Foto: Patrik Svedberg
Foto: Patrik Svedberg

Pressmeddelande -

Samarbete stärker organisationer i förändring

Vad händer med en organisations värderingar när den utsätts för stora förändringar? I en ny avhandling från Jönköping University undersöker Sara Ekberg utmaningar och möjligheter i dagstidningsbranschen. 

Organisationens värderingar är grunden för hela dess verksamhet. Det är värderingarna som styr vad man gör och hur, vilket i sin tur är kopplat till kundlöftet, säger Sara Ekberg.

– Om organisationen förändrar sina värderingar på ett sätt som gör att man inte längre levererar det som man har lovat, så är verksamheten inte längre intressant för mottagaren. Men när en organisation utsätts för stora förändringar så måste den också kunna anpassa sina värderingar. Annars överlever den inte.

I sin avhandling undersöker Sara Ekberg hur australiska dagstidningar har mött utmaningarna i en bransch som genomgår en dramatisk förändring. I centrum står två dagstidningar; The Courier-Mail och The West Australian.

– Australiska medier representerar det traditionella västerländska sättet att se på medier och nyhetsrapportering. Samtidigt har en del av de australiska dagstidningarna varit framgångsrika i att anpassa sig till det nya medielandskapet där internet har förändrat spelreglerna helt, förklarar Sara Ekberg.

Hennes arbete visar att tidningarna inte har begränsat sig till att låta värderingarna ligga till grund för nya strategier. Man har också använt värderingarna rent praktiskt för att utvärdera olika lösningar.

– För att lyckas möta förändringarna är det viktigt att man tänker igenom vad som ska hända och inte bara göra som alla andra. Här är ”clickbait” ett tydligt exempel där de traditionella medierna lät sig svepas med trots att arbetssättet inte överensstämde med de journalistiska värderingarna.

En nyckel till framgång för de australiska dagstidningarna har varit att samarbeta mellan olika medieslag. Dagstidningar jobbar till exempel alltmer med video. Genom att samarbeta med ett TV-bolag som har lång erfarenhet inom området kan man skapa nya synergier.

– Ur en organisationsteoretisk synvinkel så är det här insikter som kan tillämpas inom många andra områden. Jag tror till bland annat att organisationer inom vård och omsorg skulle kunna dra nytta av den här typen av samarbeten och synergier.

Sara Ekberg försvarade framgångsrikt sin avhandling ”The role of organizational integrity in responses to pressures – A case study of Australian newspapers” vid disputationen vid Jönköping International Business School, Jönköping University, den 6 oktober. Sara finns tillgänglig för intervjuer på telefon 0709-890306 

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Jönköping University är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan. Högskolan har cirka 11 000 registrerade studenter, 800 anställda och omsätter 649 mnkr. 

Presskontakt

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst, övergripande 073- 910 17 53
Sophie Liljefall

Sophie Liljefall

Presskontakt Kommunikatör, pressansvarig Press +46 36-10 1816

Sofia Stenberg

Presskontakt Ledningskommunikatör Jönköping University, rektorskansli 036-101566

Ett lärosäte med en genomgående internationell profil

Jönköping University (JU) är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom de fyra fackhögskolorna Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan samt utbildning inom Jönköping University Enterprise. JU har cirka 12 000 registrerade studenter, 800 anställda och omsätter 1 000 mnkr.

Jönköping University
Box 1026
551 11 Jönköping
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum