Gå direkt till innehåll
Nordic GRC Executive Survey 2023 - en nordisk undersökning om policyimplementering.
Nordic GRC Executive Survey 2023 - en nordisk undersökning om policyimplementering.

Pressmeddelande -

Ny undersökning: Företag vet inte om de följer sina egna riktlinjer

Kraven på företags efterlevnad av policies och riktlinjer ökar. Både från myndigheter, kunder och de egna medarbetarna. Det säger 8 av 10 chefer i en ny nordisk undersökning genomförd av Norstat på uppdrag av Junglemap. Många chefer tycker att det är svårt att föra ut riktlinjer i organisationen och ännu svårare att mäta och följa upp efterlevnaden. – Undersökningen visar tydligt att det är en utmaning för många företag att faktiskt veta om de lever som de lär, säger Gustav Berghog, vd Junglemap.

De ökande antalet riktlinjer och regler ställer stora krav på organisationers förmåga att ta fram, föra ut och följa upp olika policies. En ny nordisk undersökning genomförd av Norstat på uppdrag av Junglemap visar att många VD:ar, HR-chefer och andra chefer i ledande befattningar anser att deras organisationer har de policies och riktlinjer som behövs.

Däremot upplever 4 av 10 att det är ganska eller mycket svårt att nå ut med beslutade policys i organisationen och mer än 6 av 10 att det är ganska eller mycket svårt att mäta och följa upp om olika typer av riktlinjer verkligen följs av medarbetarna ute i verksamheten.
- Att ta fram en policy är en sak. Det viktiga är ju att det som står i den genomsyrar verksamheten – oavsett vilken typ av företag det handlar om, säger Gustav Berghog, VD Junglemap.

De största utmaningarna enligt cheferna i undersökningen är resursbrist tillsammans med avsaknaden av fungerande processer och verktyg för att föra ut och följa upp policies. Många vittnar också om ett ökat informationstryck och generella organisatoriska utmaningar som geografiskt utspridda och uppdelade verksamheter.
- Jag tycker att fler företag och organisationer borde leta efter metoder och processer som gör att policies också blir en del av vardagen, säger Gustav Berghog. Varken myndigheter eller kunder kommer att nöja sig med att det bara finns en policy som medarbetare har läst en gång när de anställdes. Nu måste företag faktiskt se till att ha metoder och processer för att ha koll på att deras policys fungerar i praktiken.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Vår unika metod NanoLearning skapar beteendeförändrande inlärning, reducerar risker och ger en mätbar effekt.

Kontakter

Gustav Berghog

Gustav Berghog

Presskontakt Group CEO +46 (0) 725 599 444

Relaterat innehåll

Junglemap AB
Hammarbybacken 27
12030 Stockholm
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum