Pressmeddelande -

KakeldaxGruppen mycket nöjda med satsningen på Internet

KakeldaxGruppen har valt Internet och sociala media som en central del i sin marknadsföring och kommunikation för 2011. Antalet besökare på hemsida, bloggar, Facebook och Youtube ökar nu i en takt som får företaget att satsa än mer på dessa media.

Antalet besökare på hemsidan (klicka här), överstiger 400.000 unika besökare per år.

Av dessa väljer 90.000 unika läsare att bläddra i bolagets digitala produktkataloger (klicka här)

Antalet besökare på bolagets två bloggar KakelBloggen (klicka här) och Badrummet Inspiration och Trender (klicka här), har tillsammans drygt 120.000 unika läsare per år.

YouTube med den egna videokanalen Kakel Klinker och Mosaik (klicka här) har under 1 månaden sedan start i slutet av februari 2011, haft 1.000 kanalvisningar, där besökarna tittat på över 2.200 filminslag.

Kombinationen TV, internet, sociala media så som bloggar, facebook och YouTube är en kombination som gör det enkelt för den som söker information om vårt företag att "hitta oss", kommenterar bolagets Marknadschef, Kjell Gustafsson.

Informationssökning har idag förändrats från att vi förr valt att läsa morgontidningen och se kvällsnyheterna, till att idag ställa krav på information 24 timmar per dygn, där konsumenter och kunder förväntar sig aktuell information på ett helt annat sätt än hur det var för 10 - 20 år sedan, då en tryckt katalog, en företagsbroschyr och annonsering i dags- och fackpress präglade marknadsföringen för många företag.

Dagsaktuell information är svår att hålla aktuell på en traditionell hemsida, och där kommer bloggar, facebook och YouTube in som starka komplement till mer traditionella informationskanaler.

Nu tittar bolaget på hur man skall kunna göra det enklare att hitta bolaget på Iphone och Ipad genom konsumentvänliga appar, vilket kan bli nästa digitala del i en bred marknadsföringsbas 2011.

PS: På Facebook hittar du KakeldaxGruppen genom att söka på "kakel".

Ämnen

  • Livsstil, mode, fritid

Kategorier

  • kommunikation
  • webbmarknadsföring
  • sociala media
  • sociala medier
  • facebook
  • internet
  • youtube
  • kakeldaxgruppen
  • marknadsföring

KakeldaxGruppen (Kakeldax i Sverige AB) är ett av Sveriges ledande företag som förser den Svenska marknaden med byggkeramik (kakel, klinker och mosaik). Vi arbetar med flera varumärken, så som Stigs Kakel, Kakelcentralen och Kakeldax.

Kontakter

Johan Sandberg

Presskontakt VD Företagsledning

Linda Andersson

Presskontakt Marknadsföring

Relaterat innehåll