Gå direkt till innehåll
Äldreomsorgen inleder kvalitetssatsning för drygt 4 miljoner kronor på vård- och omsorgsboende

Pressmeddelande -

Äldreomsorgen inleder kvalitetssatsning för drygt 4 miljoner kronor på vård- och omsorgsboende

Med en budget på drygt 4 miljoner blir införandet av en ny boendeprocess årets största kvalitetssatsning inom omsorgsnämndens verksamheter. Boendeprocessen ska ge ett förändrat arbetssätt där omsorgstagarnas självständighet och delaktighet tas tillvara och förstärks. Även omsorgstagarens kontaktperson får en tydligare roll.

- Vårt fokus är att erbjuda hög kvalitet i vården och omsorgen på boendena. Med hjälp av de satsningar som görs inom boendeprocessen kommer omsorgstagarna att kunna bli ännu mer delaktiga i sin omsorg, säger Mattias Ask, förvaltningschef för omsorgen i Kalmar kommun.

Satsningen märks redan när omsorgstagaren flyttar in

Ett exempel på förändrat arbetssätt sker redan vid mottagandet när omsorgstagaren kommer till sitt nya hem på vård- och omsorgsboendet. Här planerar verksamheten för att omsorgstagaren och kontaktpersonen får lära känna varandra under en hel dag. Detta för att omsorgstagaren ska känna sig trygg, sedd och bekväm vid flytten till det nya boendet.

Omsorgstagaren kommer också att ha regelbundna samtal med kontaktperson på både dag och natt, för att vi skall säkerställa att hen får rätt omsorg.

En permanent kvalitetssatsning

Satsningen är en del av omsorgsnämndens verksamhetsplan för 2021, där drygt 4 miljoner har avsatts för att genomföra de aktiviteter och insatser som ingår i boendeprocessen. Boendeprocessen blir en permanent kvalitetssatsning för att stärka Kalmar kommuns äldreomsorg och för att nå målet att bli en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner i landet.

- Vi har under flera år prioriterat och sett goda resultat när det kommer till utvecklingen av det sociala innehållet på våra vård- och omsorgsboenden. Detta ska vi fortsätta att göra även framåt. Med boendeprocessen tar vi ett tydligare helhetsgrepp att ytterligare öka omsorgstagarnas upplevda kvalitet och trygghet på vård- och omsorgsboendena, säger omsorgsnämndens ordförande Michel Ländin (S).

Fler exempel på förändringar i den nya boendeprocessen inom omsorgsförvaltningens äldreomsorg:

  • Mer tid avsatt för mottagande av nya omsorgstagare på vård- och omsorgsboende.
  • Fler multiprofessionella kvalitetsmöten med omsorgstagaren i fokus där exempelvis sjuksköterskor, undersköterskor och arbetsterapeuter ingår.
  • Omsorgstagarnas kontaktperson deltar regelbundet vid omsorgstagarens årliga uppföljningsmöte med biståndshandläggaren.
  • Omsorgsmedarbetarna får mer planeringstid, arbetsplatsträffar samt uppföljning av brukarråden där omsorgstagarna är delaktiga.

Media hälsas välkommen till en digital presskonferens efter omsorgsnämndens sammanträde idag den 30 september kl. 15.45.

Länk: Klicka här för att ansluta till mötet

För mer information, kontakta:
Mattias Ask, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen, 0480-45 35 05, mattias.ask@kalmar.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Linnéa Justina Josefsson

Kommunikatör 0480-45 42 35

Tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre

Kalmar kommun växer och har nu över 70 000 invånare. Kalmar är en modern universitetsstad med ett välmående näringsliv i en attraktiv och ständigt växande region som tar ansvar för klimat och miljö. Vi har en fantastisk kulturhistorisk miljö med charm och karaktär. I ett Kalmar för alla finns framtidstron och det goda livet med en bra kommunal service och stadspuls såväl som natur och en livskraftig landsbygd. Över 90 procent av våra invånare rekommenderar vänner och bekanta att flytta hit. Välkommen till Kalmar!

Kalmar kommun
Östra Sjögatan 18
391 26 Kalmar
Sverige