Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Gratis båtbottenmätning för båtägare i Kalmar kommun

Under 2019 och 2020 genomförde vi mätningar på omkring 400 båtbottnar i kommunen. Av dessa hade ungefär 25 procent förhöjda halter av tributyltenn (TBT).

TBT är ett mycket giftigt och hormonstörande ämne som främst påverkar vattenlevande organismer. Den största källan till TBT är äldre båtbottenfärger. Dessa färger har varit förbjudna sedan 1989 men kan finnas kvar under nyare färglager och då läcka ut vid behandling, underhåll och sjösättning av målade båtar.

Därför genomför vi nu ett projekt för att minska antalet båtbottnar som läcker giftiga ämnen till vattnet.

1-4 maj 2021 erbjuds alla båtägare i Kalmar kommun möjlighet till en gratis mätning av bottnen på sin båt.

– Mätningarna görs med ett instrument som sätts mot båtens botten och som mäter halten av olika ämnen. En viktig detalj är att båten måste vara på land för att vi ska kunna mäta den, berättar Ingemar Gustafsson, projektledare på serviceförvaltningen.

Efter mätningen finns det möjlighet för båtägaren att kostnadsfritt få ett mätprotokoll som visar om båten har godkända eller för höga halter av TBT. Protokollet kan vara användbart i flera olika sammanhang, bland annat krävs det för att få använda den borsttvätt som snart ska installeras i kommunen.

– Under 2021 kommer en borsttvätt att installeras centralt i Kalmar. I den kan du borsta skrovet på båten några gånger per år och på så sätt få bort påväxten så att du slipper måla. Vi hoppas få den klar till midsommar, berättar Ingemar.

Från och med 2025 kommer det även att krävas ett godkänt mätprotokoll av samtliga båtägare som hyr eller arrenderar bryggplats av Kalmar kommun. Alternativt måste du kunna visa att båten är byggd efter 1995, eftersom vi konstaterat att samtliga båtar med för höga mätvärden varit byggda tidigare än så.

Här kan du se var och när vi gör gratis mätningar.

För mer information kontakta: Ingemar Gustafsson, ingemar.gustafsson_1@kalmar.se, 0480-45 05 32.

Projektet genomförs med medel från Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) och vatten- och miljönämnden.

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Maria Boström Cars

Maria Boström Cars

Kommunikatör 0480-45 00 42

Tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre

Kalmar kommun växer och har nu över 70 000 invånare. Kalmar är en modern universitetsstad med ett välmående näringsliv i en attraktiv och ständigt växande region som tar ansvar för klimat och miljö. Vi har en fantastisk kulturhistorisk miljö med charm och karaktär. I ett Kalmar för alla finns framtidstron och det goda livet med en bra kommunal service och stadspuls såväl som natur och en livskraftig landsbygd. Över 90 procent av våra invånare rekommenderar vänner och bekanta att flytta hit. Välkommen till Kalmar!

Kalmar kommun
Östra Sjögatan 18
391 26 Kalmar
Sverige