Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

I Kalmar kommun ska alla känna sig trygga

Resultatet från polisens senaste trygghetsundersökning visar att Kalmar är en trygg kommun. Men vi vill bli ännu bättre. Trygghet är en prioriterad fråga för Kalmar kommun.

Undersökningen gick ut till 4 200 invånare i Kalmar kommun med frågor som handlade om ordningsstörningar, utsatthet för brott, upplevelsen av trygghet och om oro för att bli utsatt för brott i det egna bostadsområdet. Svaren är ett viktigt underlag för att kunna analysera och planera våra insatser för ökad trygghet i Kalmar kommun.

"Som invånare i Kalmar kommun ska man kunna känna sig trygg oavsett var man bor eller vem man är. Väldigt många gör det, men vi vet också att det finns områden som måste bli bättre. Arbetet för att stärka tryggheten har högsta prioritet och får nu ännu bättre förutsättningar", säger Dzenita Abaza (S), kommunalråd med ansvar för trygghetsarbetet.

  Undersökningens resultat

  • Kalmar är i jämförelse med Region Syds övriga 57 kommuner en trygg kommun, utan anmärkningsvärda problemnivåer
  • En liten förbättring avseende problemnivåer i de allra flesta områden
  • Andelen invånare som ej varit utsatta för något som helst brott redovisar liknande värden som tidigare år (77 % 2021)
  • Den fortsatt stora utmaningen är trygghetskänslan ute ensam sen kväll

  "Utifrån en djupare analys av resultatet kommer vi att kunna föreslå och besluta om åtgärder och aktiviteter för ökad trygghet. Redan nu gör dock resultatet nytta och hjälper oss att prioritera insatser och resurser," säger Dzenita Abaza, kommunalråd.

   Så arbetar vi vidare

   Vi kommer att:

   • Fortsätta arbetet i de sedan tidigare prioriterade geografiska områdena (Berga/Funkabo, Norrliden och Oxhagen)
   • Jobba vidare med analyser av årets resultat med hjälp av bland annat brottsstatistik och kommunala underlag.
   • Vid behov av fördjupningar, genomföra medborgar-och aktörsdialoger
   • Ta fram förslag till konkreta åtgärder och gemensamma medborgarlöften tillsammans med polisen

    Bakgrund

    Undersökningen genomfördes under perioden augusti – oktober 2021 och skickades ut till 4200 personer i åldern 16 – 85 år, folkbokförda i Kalmar kommun.

    Enkäten var tillgänglig på 5 olika språk med möjlighet att svara antingen digitalt eller via papper.

    Enkäten omfattade frågor kopplat till 32 indikatorer som speglar problemnivåer för ordningsstörningar, utsatthet för brott, trygghet och polisens agerande.

    Svarsfrekvensen för Kalmar kommun 2021; 63%.

    För mer information

    Dzenita Abaza (S) kommunalråd
    Tel: 0480 -45 00 23

    Dzenita.abaza@kalmar.se

    Ann-Sofie Lagercrantz, strateg
    Tel: 0480 45 01 63

    Ann-sofie.lagercrantz@kalmar.se

    Nikolaos Kalcidis, kommunpolis
    Tel: 010 5623672, 072 2426490

    Nikolaos.kalcidis@polisen.se

    Ämnen

    Kategorier

    Regioner

    Tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre

    Kalmar kommun växer och har nu över 70 000 invånare. Kalmar är en modern universitetsstad med ett välmående näringsliv i en attraktiv och ständigt växande region som tar ansvar för klimat och miljö. Vi har en fantastisk kulturhistorisk miljö med charm och karaktär. I ett Kalmar för alla finns framtidstron och det goda livet med en bra kommunal service och stadspuls såväl som natur och en livskraftig landsbygd. Över 90 procent av våra invånare rekommenderar vänner och bekanta att flytta hit. Välkommen till Kalmar!

    Kalmar kommun
    Östra Sjögatan 18
    391 26 Kalmar
    Sverige