Gå direkt till innehåll
Kalmar kommun hackar för hopp och hälsa!

Pressmeddelande -

Kalmar kommun hackar för hopp och hälsa!

Den 7–8 oktober arrangerar socialförvaltningen i Kalmar kommun och eHealth Arena ”Hack för hopp och hälsa!”, ett hackaton med målsättningen att utveckla digitala lösningar som kan bidra till ökad rörelseglädje och aktivitet hos personer med funktionsnedsättningar.

Digitala hjälpmedel för hälsans skull

Hackatonet samlar totalt fem lag som tillsammans arbetar för att ta fram digitala hjälpmedel vars syfte är att förbättra hälsan hos målgruppen. Lagen består av representanter från it-bolag, studenter från Linnéuniversitetet samt personal från socialförvaltningen.

- Hälsa är viktigt för oss alla. Det är också viktigt att personer med funktionsnedsättning får vara delaktiga i att designa digitala lösningar som bidrar till hälsa och ett aktivt liv. Genom ”Hack för hopp och hälsa!” skapar vi nya möjligheter, säger Teresa Tolic Trossmo, verksamhetschef, socialförvaltningen.

Brukare och anhöriga ger feedback

Brukare och anhöriga kommer också finnas på plats under hackatonet för att kunna ge feedback direkt till lagen.

- Vi har ställt oss frågan hur vi på bästa sätt kan underlätta för de vi är till för, att uppnå bättre hälsa och ökat välbefinnande. Detta vill vi ta reda på i samskapande med brukare och anhöriga, förklarar Nadja Widéhn, verksamhetsutvecklare och anhörigkonsult, och Eva-Lena Karlsson, verksamhetsutvecklare, socialförvaltningen.

Samverkan mellan näringsliv, kommun, civilsamhälle och akademi

Under hackatonets två dagar arbetar lagen fram sina förslag för att under sista dagen presentera dem inför en jury, bestående bland annat av representanter från näringslivet och organisationen FUB, som arbetar för att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska leva ett gott liv som alla andra. Det vinnande laget kommer sedan med hjälp av finansiering från kommunen få i uppdrag att utveckla bidraget till en fungerande tjänst.

- Att samverka näringsliv, kommun, civilsamhälle och akademi på det här sättet känns otroligt stimulerande och framåtriktat, säger Fia Mårdfelt, projektledare på eHealth Arena. Jag är så glad över att socialförvaltningen i Kalmar kommun har modet att våga prova nya vägar och då också för en väldigt viktig målgrupp.

Följ hackatonet digitalt

Hackatonet äger rum på Calmar Stadshotell. Under fredagen den 8 oktober finns möjlighet för alla som vill att följa lagens presentationer inför juryn samt prisutdelningen genom en digital sändning. Anmälan till sändningen sker till Maria Eifrém, maria.eifrem@ehealtarena.se, 072-466 73 79.

För mer information, kontakta:

Kristina Appert, verksamhetschef på socialförvaltningen, 0480-45 09 50, kristina.appert@kalmar.se

Fia Mårdfeldt, projektledare på eHealth Arena, 0480 - 45 34 30, fia.mardfelt@ehealtharena.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Linnéa Justina Josefsson

Kommunikatör 0480-45 42 35

Tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre

Kalmar kommun växer och har nu över 70 000 invånare. Kalmar är en modern universitetsstad med ett välmående näringsliv i en attraktiv och ständigt växande region som tar ansvar för klimat och miljö. Vi har en fantastisk kulturhistorisk miljö med charm och karaktär. I ett Kalmar för alla finns framtidstron och det goda livet med en bra kommunal service och stadspuls såväl som natur och en livskraftig landsbygd. Över 90 procent av våra invånare rekommenderar vänner och bekanta att flytta hit. Välkommen till Kalmar!

Kalmar kommun
Östra Sjögatan 18
391 26 Kalmar
Sverige