Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kalmar Kulturpris 2018

Kalmar kommuns Kulturpris på 25 000 kronor, kommer att delas ut på måndagen den 21/1 kl 18.

Inbjudan till plats och utdelning kommer att skickas ut på måndag eftermiddag kl 15.
Media hälsas välkomna till utdelningen.

Bakgrund Kulturpris
Kalmar kommuns kulturpris är avsett att som belöning tilldelas person eller förening som har utfört en värdefull gärning inom kulturområdet. Kulturpriset kan bara tilldelas till samma person eller förening en gång. Kulturpriset kan utdelas årligen inom ramen för det belopp kultur- och fritidsnämnden beslutar för ändamålet. Person som nomineras till priset ska vara bosatt i Kalmar kommun eller vars kulturella verksamhet har samhörighet med kommunen. Förening som har blivit nominerad skall ha sin hemvist i kommunen och vara verksam där.

Priset kan inte sökas för egen del eller för förening, man ska föreslås/nomineras till kulturpriset. Utlysning av priset sker årligen. Nominering skickas in till kultur- och fritidsförvaltningen senast den 1 april innevarande år. Kultur- och fritidsnämnden utser i början av varje ny mandatperiod och för tiden av perioden, en jury som har till uppgift att utse vinnare av priset. Juryn ska bestå av kultur- och fritidsnämndens presidium, förvaltningschefen och en person med god kännedom om Kalmars kulturliv. Juryns ordförande är tillika kultur- och fritidsnämndens ordförande och har utslagsröst. Juryn utdelar därefter priset på tid och sätt den finner lämpligt.

För mer information kontakta
Lolita Persson, förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen
lolita.persson@kalmar.se – 0480-45 06 80

Ämnen

Kategorier

Regioner


Kalmar kommun växer och har nu över 70 000 invånare. Kalmar är en modern universitetsstad med ett välmående näringsliv i en attraktiv och ständigt växande region som tar ansvar för klimat och miljö. Vi har en fantastisk kulturhistorisk miljö med charm och karaktär. I ett Kalmar för alla finns framtidstron  och det goda livet med en bra kommunal service och stadspuls såväl som natur och en livskraftig landsbygd. Över 90 procent av våra invånare rekommenderar vänner och bekanta att flytta hit. Välkommen till Kalmar!

Kontakter

Christina Bringfors-Dahlgren

Christina Bringfors-Dahlgren

Presskontakt Kommunikationschef

Tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre

Kalmar kommun växer och har nu över 70 000 invånare. Kalmar är en modern universitetsstad med ett välmående näringsliv i en attraktiv och ständigt växande region som tar ansvar för klimat och miljö. Vi har en fantastisk kulturhistorisk miljö med charm och karaktär. I ett Kalmar för alla finns framtidstron och det goda livet med en bra kommunal service och stadspuls såväl som natur och en livskraftig landsbygd. Över 90 procent av våra invånare rekommenderar vänner och bekanta att flytta hit. Välkommen till Kalmar!

Kalmar kommun
Östra Sjögatan 18
391 26 Kalmar
Sverige