Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Lägesrapport från Kalmars äldreomsorg, 22 oktober 2021

Alla omsorgstagare på vård- och omsorgsboende har erbjudits tredje dosen vaccin mot covid-19

I mars firade Kalmar kommun att samtliga omsorgstagare på vård- och omsorgsboenden och i hemtjänsten fått sin andra vaccinationsdos mot covid-19.

Nu har över 400 omsorgstagare boendes på vård- och omsorgsboenden i kommunen även fått en tredje dos av vaccinet mot covid-19. Omsorgsförvaltningen tillsatte ett särskilt vaccinationsteam för att genomföra uppdraget. Ett arbetssätt som nu alltså har resulterat i att samtliga omsorgstagare boendes på vård- och omsorgsboenden har fått erbjudandet att vaccinera sig.

- Det känns väldigt bra att vi snabbt har kunnat erbjuda omsorgstagare på våra boenden en tredje påfyllnadsdos mot covid-19. Det har varit högsta prioritet att förstärka deras skydd mot covid-19. Nu fortsätter vi vårt arbete med att även erbjuda hemsjukvårdspatienter en tredje påfyllnadsdos, säger förvaltningschef Mattias Ask.

Omsorgen gör lex Sarah-anmälan

I samband med att omsorgsförvaltningen tog emot en begäran om yttrande från IVO, Inspektionen för vård och omsorg uppmärksammades ett flertal brister i arbetet med en omsorgstagare.

Omsorgsförvaltningen har genomfört en utredning där det framkom brister i dokumentation och brister i delaktighet både gällande omsorgstagare och anhöriga. Det framkom också att felaktiga system har använts i internkommunikationen gällande omsorgstagaren. Som en följd av utredningens resultat kommer omsorgsförvaltningen göra en Lex Sarah-anmälan till IVO.

Planerade och vidtagna åtgärder

Vidtagna åtgärder

  • Genomförandeplan har upprättats i samarbete med omsorgstagare och anhörig i enlighet med gällande rutiner.
  • Mallar och rutiner för hur arbetet med genomförandeplaner ska genomföras har implementerats under septembermånad i samband med introduceringen av omsorgsförvaltningens nya process för vård- och omsorgsboenden.

Planerade åtgärder

  • Mallen för genomförandeplan har arbetats om för att bli mer användarvänlig. Den nya mallen implementeras i början av 2022.
  • Rutiner och processer avseende hantering av klagomål och avvikelser ses över.

– Vår målsättning är självklart att alla omsorgstagare ska känna sig trygga med sin vård och omsorg. Vi anmäler enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg för att säkerställa att våra åtgärder är tillräckliga, säger Mattias Ask.

För mer information, kontakta:
Mattias Ask, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen, 0480-45 35 05, mattias.ask@kalmar.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre

Kalmar kommun växer och har nu över 70 000 invånare. Kalmar är en modern universitetsstad med ett välmående näringsliv i en attraktiv och ständigt växande region som tar ansvar för klimat och miljö. Vi har en fantastisk kulturhistorisk miljö med charm och karaktär. I ett Kalmar för alla finns framtidstron och det goda livet med en bra kommunal service och stadspuls såväl som natur och en livskraftig landsbygd. Över 90 procent av våra invånare rekommenderar vänner och bekanta att flytta hit. Välkommen till Kalmar!

Kalmar kommun
Östra Sjögatan 18
391 26 Kalmar
Sverige