Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nu sanerar vi det gamla gasverksområdet

Vid södra Sandås i Kalmar låg mellan 1907 och 1967 stadens gasverk. Här har föroreningar hittats och marken kommer därför att saneras under våren 2019.

Gasverksområdet har undersökts och efterbehandlats allteftersom området har exploaterats genom åren. När en tjärbassäng påträffades 2013, beslutade vi oss för att avbryta efterbehandlingen och göra en större undersökning. Denna visade att tjärbassängen utgör en stor risk för spridning av förorening och behöver tas bort för att vi ska kunna fortsätta utreda området för eventuellt vidare åtgärder.

2018 beviljades Kalmar kommun bidrag av Naturvårdsverket för att ta bort tjärbassängen och schakta bort förorenade massor omkring den. Det är detta arbete som nu i januari kommer att påbörjas. Vi räknar med att ungefär 5 000 ton massor ska transporteras bort. När saneringsarbetet är klart, sommaren 2019, kommer området att återfyllas och återställas med ny växtlighet och asfalt.

Under arbetets gång kan det ibland uppstå obehaglig lukt i området. Det är tjäran i marken som luktar men ångorna är hälsofarliga bara om de andas in på mycket nära avstånd. Det är alltså inte farligt att vistas i närheten även om det luktar konstigt.

Huvudman för arbetet är Kalmar Kommun och arbetet utförs med stöd av Länsstyrelsen och Naturvårdsverket.

Läs mer på: kalmar.se/gasverket
För mer information kontakta: Maria Jakobsson, Exploateringsingenjör, 0480-45 00 81

Ämnen

Kategorier

Regioner


Kalmar kommun växer och har nu över 70 000 invånare. Kalmar är en modern universitetsstad med ett välmående näringsliv i en attraktiv och ständigt växande region som tar ansvar för klimat och miljö. Vi har en fantastisk kulturhistorisk miljö med charm och karaktär. I ett Kalmar för alla finns framtidstron och det goda livet med en bra kommunal service och stadspuls såväl som natur och en livskraftig landsbygd. Över 90 procent av våra invånare rekommenderar vänner och bekanta att flytta hit. Välkommen till Kalmar!

Presskontakt

Christina Bringfors-Dahlgren

Christina Bringfors-Dahlgren

Presskontakt Kommunikationschef

Tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre

Kalmar kommun växer och har nu över 70 000 invånare. Kalmar är en modern universitetsstad med ett välmående näringsliv i en attraktiv och ständigt växande region som tar ansvar för klimat och miljö. Vi har en fantastisk kulturhistorisk miljö med charm och karaktär. I ett Kalmar för alla finns framtidstron och det goda livet med en bra kommunal service och stadspuls såväl som natur och en livskraftig landsbygd. Över 90 procent av våra invånare rekommenderar vänner och bekanta att flytta hit. Välkommen till Kalmar!

Kalmar kommun
Östra Sjögatan 18
391 26 Kalmar
Sverige