Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Omsorgen gör en Lex Maria-anmälning

Omsorgsförvaltningen gör en Lex Maria-anmälning till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, efter att en omsorgstagare inte erhållit den smärtlindring som ordinerats.

Den anmälda händelsen är en allvarlig brist i läkemedelshantering och rör en omsorgstagare som under tio dagar inte fått den smärtlindring som ordinerats efter ett sjukhusbesök. Konsekvensen har lett till att omsorgstagaren haft utebliven smärtlindring och fått början till trycksår på grund av inaktivitet.

I samband med att bristen uppdagades genomfördes direkt en händelseanalys som visade brister i hantering av ordinationshandlingar och brister i följsamheten till rutiner kring det digitala signeringssystemet. Omsorgsförvaltningen gör bedömningen att händelsen bör anmälas enligt Lex Maria då det identifierats brister i processerna kring dosförpackade läkemedel och hantering av ordinationshandlingar, vilket skulle kunna innebära risk för fler patienter.

Åtgärder för att liknande händelser inte inträffar igen:

  • Översyn av läkemedelsrutiner
  • Utskrivningsprocesskartläggningar
  • Utvärdering av introduktion av vikarier
  • Enkätundersökning av extern granskare
  • Processkartlägga delegeringsförfarandet

Utöver det har rutinen för överräckande av läkemedel kommunicerats ut brett i förvaltningen genom nyhetsbrev och på informationsskärmar.

– Vår målsättning är självklart att alla omsorgstagare ska känna sig trygga med sin vård och omsorg. Vi anmäler enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg för att säkerställa att våra åtgärder är tillräckliga, säger Mattias Ask, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen.

För mer information, kontakta:
Mattias Ask, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen, 0480-45 35 05, mattias.ask@kalmar.se

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Linnéa Justina Josefsson

Kommunikatör 0480-45 42 35

Tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre

Kalmar kommun växer och har nu över 70 000 invånare. Kalmar är en modern universitetsstad med ett välmående näringsliv i en attraktiv och ständigt växande region som tar ansvar för klimat och miljö. Vi har en fantastisk kulturhistorisk miljö med charm och karaktär. I ett Kalmar för alla finns framtidstron och det goda livet med en bra kommunal service och stadspuls såväl som natur och en livskraftig landsbygd. Över 90 procent av våra invånare rekommenderar vänner och bekanta att flytta hit. Välkommen till Kalmar!

Kalmar kommun
Östra Sjögatan 18
391 26 Kalmar
Sverige