Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Omsorgen gör lex Sarah-anmälan

Omsorgsförvaltningen gör en Lex Sarah-anmälning till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, efter att en omsorgstagare upplevt otrygghet i samband med omvårdnadssituationer under våren.

Den anmälda händelsen är ett allvarligt missförhållande och rör en medarbetare som över tid brustit i bemötande och i omvårdnad av omsorgstagare. Konsekvenserna har lett till att en omsorgstagare upplevt otrygghet. Den berörda omsorgstagaren beskriver att hen upplever att en medarbetare är hårdhänt, uppträder respektlöst och ryter åt omsorgstagaren. Omsorgstagaren upplever även att chefen på enheten inte har lyssnat eller agerat på oron.

Omsorgstagaren har tidigare vid flera tillfällen lyft liknande händelser till enhetschef vilket resulterat i en handlingsplan, för att säkerställa att omsorgstagaren skulle få sina behov tillgodosedda. När Lex Sarah-rapporten kom in planerades medarbetarens schema om, så att personen inte längre besöker omsorgstagaren.

Vidtagna och planerade åtgärder på individ- samt organisationsnivå

Vidtagna åtgärder

  • Omplanering av medarbetare.
  • Uppdaterad genomförandeplan.
  • Framtagen handlingsplan.
  • Kontinuerliga samtal mellan enhetschef och omsorgstagare.

Planerade

  • Översyn av rutiner då omsorgstagare lyfter otrygghet i samband med personal.
  • Samtal på arbetsplatsträffar utifrån äldreomsorgens värdegrund och vikten av ett gott bemötande.
  • Muntlig och skriftlig information av framtagen handlingsplan.

– Vår målsättning är självklart att alla omsorgstagare ska känna sig trygga med sin vård och omsorg. Vi anmäler enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg för att säkerställa att våra åtgärder är tillräckliga, säger Johan Råberg, biträdande förvaltningschef på omsorgsförvaltningen.

För mer information, kontakta:
Johan Råberg, biträdande förvaltningschef på omsorgsförvaltningen, 0480-45 04 76, johan.raberg@kalmar.se


Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Malin Bolander

Malin Bolander

Kommunikatör 0480-45 00 08

Tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre

Kalmar kommun växer och har nu över 70 000 invånare. Kalmar är en modern universitetsstad med ett välmående näringsliv i en attraktiv och ständigt växande region som tar ansvar för klimat och miljö. Vi har en fantastisk kulturhistorisk miljö med charm och karaktär. I ett Kalmar för alla finns framtidstron och det goda livet med en bra kommunal service och stadspuls såväl som natur och en livskraftig landsbygd. Över 90 procent av våra invånare rekommenderar vänner och bekanta att flytta hit. Välkommen till Kalmar!

Kalmar kommun
Östra Sjögatan 18
391 26 Kalmar
Sverige