Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Omsorgen inrättar fyra karriärtjänster för specialistundersköterskor

Under dagens sammanträde i omsorgsnämnden har årets budget och verksamhetsplan för omsorgsförvaltningen beslutats. I verksamhetsplanen finns bland annat riktade satsningar inom arbetsmiljö, ökad kvalitet för omsorgstagare och socialt innehåll.

Omsorgen fortsätter att arbeta för att Kalmar ska bli en av Sveriges bästa äldreomsorgskommuner. I verksamhetsplanen för 2019 finns flera delmål som ska leda till att målet nås. Man behöver bland annat fortsätta att jobba målmedvetet med personalkontinuitet i hemtjänsten, socialt innehåll på boende och samarbetet mellan den regionala och kommunala hälso- och sjukvården.

– Vi närmar oss nu år 2020 och topp 30-mätningen, som hela tiden varit målbilden för oss. Den upplevda kvaliteten i våra verksamheter har ökat flera år i rad, för att höja nöjdheten ännu mer kommer vi att fortsätta på utstakad väg. Vi ska prioritera kvalitetsfrågor och personalens arbetsmiljö, säger Michael Ländin (S), omsorgsnämndens ordförande.

Axplock av satsningarna i verksamhetsplanen för 2019:

 • Minska den ofrivilliga ensamheten bland seniorer genom mer socialt innehåll.
 • Fortsatt utveckling av demensomsorgen, för att befästa plats i nationell framkant.
 • Digitalisera enligt framtagen e-hälsostrategi, omsorgen ska bidra till att göra Kalmar till det nya e-hälsolänet.
 • Fortsätta minska sjukfrånvaro, bland annat genom gemensamt utvecklingsarbete med den fackliga organisationen Kommunal.
 • Arbetet med ”heltid som norm” fortsätter.
 • Lokala förbättringsprogram ska möjligöras genom att enheter i verksamheten kan söka pengar från förvaltningen för att arbeta med egna förbättringsidéer.
 • Larmpatrull testas i hemtjänsten. Ska avlasta ordinarie personal, så att större fokus kan läggas på bokade besök hos omsorgstagare.
 • Samarbete med Region Kalmar län för att utveckla arbetet med förebyggande och uppsökande verksamhet.
 • Minimera antalet ofrivilliga delade turer.
 • Städ på boende flyttas bort från omsorgspersonalens schema, så att mer tid kan läggas på kvalificerade omsorgsuppgifter.
 • Fortsatt satsning på specialisttjänster. I år ska fyra specialistundersköterskor anställas.

För mer information, välkommen på pressträff efter avslutat nämndsammanträde
Tid: idag, den 30 januari, cirka klockan 16.45
Plats: Torsåsgatan 1B, Kalmar
Medverkande: Michael Ländin (S), omsorgsnämndens ordförande; Måns Linge (M), omsorgsnämndens vice ordförande; Richard Deichmann (V) omsorgsnämndens 2:e vice ordförande; Mattias Ask, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen

Ämnen

Kategorier

Regioner


Kalmar kommun växer och har nu över 70 000 invånare. Kalmar är en modern universitetsstad med ett välmående näringsliv i en attraktiv och ständigt växande region som tar ansvar för klimat och miljö. Vi har en fantastisk kulturhistorisk miljö med charm och karaktär. I ett Kalmar för alla finns framtidstron  och det goda livet med en bra kommunal service och stadspuls såväl som natur och en livskraftig landsbygd. Över 90 procent av våra invånare rekommenderar vänner och bekanta att flytta hit. Välkommen till Kalmar!

Presskontakt

Christina Bringfors-Dahlgren

Christina Bringfors-Dahlgren

Presskontakt Kommunikationschef

Tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre

Kalmar kommun växer och har nu över 70 000 invånare. Kalmar är en modern universitetsstad med ett välmående näringsliv i en attraktiv och ständigt växande region som tar ansvar för klimat och miljö. Vi har en fantastisk kulturhistorisk miljö med charm och karaktär. I ett Kalmar för alla finns framtidstron och det goda livet med en bra kommunal service och stadspuls såväl som natur och en livskraftig landsbygd. Över 90 procent av våra invånare rekommenderar vänner och bekanta att flytta hit. Välkommen till Kalmar!

Kalmar kommun
Östra Sjögatan 18
391 26 Kalmar
Sverige