Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Omsorgsförvaltningen rapporterar in Lex Sarah-incident till IVO

Omsorgsförvaltningen gör en Lex Sarah-anmälning till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, med anledning av en incident vid hemresa från kommunens korttidsboende.

I samband med en omsorgstagare åkte hem från kommunens korttidsboende saknades information till samordnare eller medarbetare inom hemtjänsten som skulle ta emot omsorgstagaren. Följden blev att omsorgstagaren inte fick hjälp med sina beviljade insatser under ca två dygn. Omsorgstagaren mår väl trots de uteblivna insatserna.

Omsorgsförvaltningen har genomfört en Lex Sarah-utredning i syfte att förhindra att liknande scenario kan ske i framtiden. Inga systemfel har kunnat identifierats utan bedömningen är att en avvikelse har skett från gällande rutin. 

Bland de åtgärder som vidtas för att förhindra att liknande händelser kan inträffa igen ingår:

• Rutinen för kommunens korttidsprocess ska tydliggöras ytterligare internt i organisationen.

• Samtliga medarbetare, oavsett om de arbetar direkt eller indirekt med omsorgstagare som beviljas korttidsboende, ska känna till rutinen.

För mer information, kontakta:

Mattias Ask, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen, 0480-45 35 05, mattias.ask@kalmar.se

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Linnéa Justina Josefsson

Kommunikatör 0480-45 42 35

Tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre

Kalmar kommun växer och har nu över 70 000 invånare. Kalmar är en modern universitetsstad med ett välmående näringsliv i en attraktiv och ständigt växande region som tar ansvar för klimat och miljö. Vi har en fantastisk kulturhistorisk miljö med charm och karaktär. I ett Kalmar för alla finns framtidstron och det goda livet med en bra kommunal service och stadspuls såväl som natur och en livskraftig landsbygd. Över 90 procent av våra invånare rekommenderar vänner och bekanta att flytta hit. Välkommen till Kalmar!

Kalmar kommun
Östra Sjögatan 18
391 26 Kalmar
Sverige