Gå direkt till innehåll
Entré till det nyrenoverade vård- och omsorgsboendet S:t Kristoffers väg 3
Entré till det nyrenoverade vård- och omsorgsboendet S:t Kristoffers väg 3

Pressmeddelande -

Sjukhemslokaler från 1969 blir kommunens nya flaggskepp

De senaste tio åren har Kalmar kommun satsat på att bygga nya vård- och omsorgsboenden i kommunen. Senast i raden är S:t Kristoffers väg 3, tidigare Oxhagshemmet. Omsorgstagarna flyttar in i nyrenoverade lokaler med högre standard och ett förändrat arbetssätt som följd. Här finns 30 nyrenoverade lägenheter, kortidsverksamhet med 42 platser, restaurang Oxen och en träffpunktsverksamhet - allt under samma tak.

Sjukhemslokalerna från 1969 har medvetet renoverats för att öka omsorgstagarnas självständighet och medarbetarnas arbetsmiljö. Lägenheterna har placerats på bottenplan för att omsorgstagarna lättare ska kunna komma ut i trädgården och till de naturnära omgivningarna, men också för att ha närmre till mötesplatser och sociala sammanhang som träffpunkt, restaurang och café. Standarden blir högre och man arbetar också med ett förändrat och modernt arbetssätt.

- Det här är kommunens nya flaggskepp! Det är lokaler som möjliggör ett modernt arbetssätt, som även är anpassade till dagens omsorg med framtidens välfärdsteknik, säger Michael Ländin (S), ordförande omsorgsnämnden i Kalmar kommun.

Korttidsverksamhet som stärker omsorgstagaren

Korttidsverksamheten har i uppdrag att tillfälligt tillgodose behov av vård- och omsorg som inte kan ges i omsorgstagarens hem. Omsorgstagaren ska få hjälp till att stärka sin förmåga och klara sin vardag för att kunna flytta hem igen. Korttidsvistelsen kan också ha till syfte att avlasta anhöriga, eller tillfälligt i väntan på ett flytta till ett vård- och omsorgsboendet. Nytt för korttidsverksamheten på S:t Kristoffers väg 3 är att omsorgstagaren har möjlighet att testa olika välfärdstekniska lösningar, som exempelvis tillsyn via kamera som sen kan användas i sin bostad.

Nyrenoverade lokaler har gett nya arbetssätt

I samband med inflyttningen till S:t Kristoffers väg 3 har även ett förändrat arbetssätt införts. Alla yrkesgrupper arbetar mer systematiskt tillsammans och använder varandras kompetenser och personalresurser för omsorgstagarens bästa.

- Hela verksamheten genomsyras av ett salutogent arbetssätt vilket innebär att man ser till det som fungerar och det friska. Medarbetarna arbetar för att bidra till att omsorgstagarna ska uppleva en meningsfull, begriplig och hanterbar dag och få stöd i att leva sitt liv så självständigt som möjligt, säger Anneli Harnegård, verksamhetschef.

För mer information kontakta:
Mattias Ask, förvaltningschef omsorgsförvaltningen, 0480-45 35 05, mattias.ask@kalmar.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Linnéa Justina Josefsson

Kommunikatör 0480-45 42 35

Tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre

Kalmar kommun växer och har nu över 70 000 invånare. Kalmar är en modern universitetsstad med ett välmående näringsliv i en attraktiv och ständigt växande region som tar ansvar för klimat och miljö. Vi har en fantastisk kulturhistorisk miljö med charm och karaktär. I ett Kalmar för alla finns framtidstron och det goda livet med en bra kommunal service och stadspuls såväl som natur och en livskraftig landsbygd. Över 90 procent av våra invånare rekommenderar vänner och bekanta att flytta hit. Välkommen till Kalmar!

Kalmar kommun
Östra Sjögatan 18
391 26 Kalmar
Sverige