Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Två Lex Sarah-anmälningar skickas till IVO för bedömning

Händelserna som utretts bedöms som risk för allvarligt missförhållande och rör medarbetare som enligt rapport uppträtt olämpligt och haft ett kränkande beteende mot omsorgstagare. Utredningen visar brister i arbetssätt, dokumentation, samverkan, samarbete mellan arbetsgrupper och brister i värdegrund.

Utifrån resultatet av genomförd utredning har flera aktiviteter genomförts och kommer genomföras både på individ- och gruppnivå:

  • Samtal har förts med berörda medarbetare tillsammans med representant från HR.
  • Kartläggande samtal är genomförda av HR med arbetsgrupp som grund för att skapa ett förbättringsarbete.
  • Värdegrundsarbete ska påbörjas utifrån vad som kommit fram.
  • Utbildning i social dokumentation och information kring verksamhetens rutiner och arbetssätt.
  • Informationsinsats rutin Lex Sarah.

‒ Den här typen av brister i verksamheten är helt oacceptabla och vi kommer självklart att följa upp att vår värdegrund, våra rutiner och regler efterlevs, säger Lena Thor, förvaltningschef.

För mer information, kontakta
Lena Thor, förvaltningschef Södermöre kommundelsförvaltning
0480-45 29 01, lena.thor@kalmar.se

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Lena Hansson

Lena Hansson

Kommunikatör 0480-45 39 89

Tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre

Kalmar kommun växer och har nu över 70 000 invånare. Kalmar är en modern universitetsstad med ett välmående näringsliv i en attraktiv och ständigt växande region som tar ansvar för klimat och miljö. Vi har en fantastisk kulturhistorisk miljö med charm och karaktär. I ett Kalmar för alla finns framtidstron och det goda livet med en bra kommunal service och stadspuls såväl som natur och en livskraftig landsbygd. Över 90 procent av våra invånare rekommenderar vänner och bekanta att flytta hit. Välkommen till Kalmar!

Kalmar kommun
Östra Sjögatan 18
391 26 Kalmar
Sverige