Gå direkt till innehåll

Ämnen: Energifrågor

Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott, Karlshamns kommun, tisdagen den 8 september 2009, Mörrumssalen, Rådhuset

Ärende: Vindkraftsanläggningen Blekinge Offshore - samråd
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att instämma i de synpunkter som har framförts av Karlshamns Hamn AB, Miljöförbundet Blekinge Väst och byggnadsnämnden. Vidare beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott att uppmärksamma Blekinge Offshore AB om vikten av att beakta de synpunkter som kan framkomma vid kommande studier avseende påverkan

Karlshamn 50 000 – en gemensam vision för kommun och näringsliv

Karlshamns kommun har drygt 32 000 invånare och är näst störst av Blekinges fem kommuner.
Karlshamn ligger där Mieån rinner ut i Östersjön och har en av Blekinges största skärgårdar, Hällaryds skärgård. Karlshamns kommun är med sin varierande och lättåtkomliga natur också ett välbesökt turistmål under sommarhalvåret, med bland annat fisket i Mörrumsån som dragplåster.
I Karlshamn finns även sedan millennieskiftet ett av Blekinge Tekniska Högskolas två campus. I Karlshamn finns också ett av Blekingesjukhusets två sjukhus med en dagöppen akutmottagning. Kommunens näringsliv består av cirka 2600 företag varav Aarhus Karlshamn (AAK), Södra Cell och IFÖ Sanitär i Mörrum tillhör de största industrierna.
Karlshamn har också en av Sveriges viktigaste, djupaste och största hamnar. Staden genomkorsas av E22:an och järnvägen mellan Kristianstad och Karlskrona. Vidare har riksväg 15 mot Halmstad sin start/slutpunkt i staden liksom riksväg 29 mot Växjö. Ronneby flygplats ligger tre mil från Karlshamn och har reguljär linjetrafik och med dagliga förbindelser till Stockholm.

Karlshamns kommun
Rådhusgatan 10
37481 Karlshamn
Sverige