Pressmeddelande -

KI Innovations och UIC satsar på fortsatt samarbete efter en lyckad satsning år 2017.

Efter ett lyckat samarbete i fjol har KI Innovations och företagsinkubatorn och acceleratorn UIC valt att även i år erbjuda start-up stöd till bolag inom KI Innovations företagsinkubator DRIVE genom affärsutvecklingsprogrammet UIC Business Build. Programmet ger deltagarna kunskap om hur man driver bolag, expanderar sitt nätverk och vässar sin affärsplan.

I år är det fyra bolag från KI Innovations och två bolag från UIC Södertälje som har förmånen att gå UIC:s affärsutvecklingsprogram UIC Business Build som hålls på Karolinska Institutets campus i Solna. Programmet ger både inspiration och guidning i finansieringsfrågor vilket kortar tiden till marknad samt ökar konkurrenskraften och överlevnadsgraden. Deltagarna arbetar även med att ta fram en affärs- och genomförandeplan, och får träna i att presentera affärsidén för exempelvis framtida investerare.

– Vi såg en positiv effekt av programmet hos våra bolag som deltog förra året och vi är glada över att kunna fortsätta samarbetet även i år, säger Charlotta Dahlborg, affärsutvecklare på KI Innovations.

- Hela vår affärsmodell bygger på samarbeten, partnerskap och utbyten och vi är glada över att samarbeta även med UIC,säger Lilian Wikström, VD på KI Innovations. Vi ser även att bolagen har nytta av erfarenhetsutbyte sinsemellan och vi har därför öppnat upp för bolag från andra inkubatorer att delta i programmet tillsammans med våra bolag från DRIVE. Vi är glada över att kunna välkomna två bolag från företagsinkubatorn UIC Södertälje till årets program.

UIC Business Build består av seminarier och workshops som sträcker sig över en period på tre månader. UIC genomför sina affärsutvecklingsprogram i nära samarbete med UIC:s partner inom näringslivet, vilka bidrar till bolagens utveckling i form av exempelvis seminarier och individuell rådgivning.

– Det är roligt att vårt samarbete med KI Innovations fortsätter för att ge bolag på KI ett så bra affärsutvecklingsstöd som möjligt. Det är viktigt att minska riskerna i tidigt skede och ge bolagen verktyg att lyckas med sina planer framåt på ett säkert och hållbart sätt. Vårt långsiktiga samarbete är också en tillgång i UICs uppdrag att ta fram en nationell inkubatorplattform för spetskompetens för landets life science-bolag, säger Per Bengtsson, vd på UIC.

De företag och projekt inom KI Innovations som deltar på UIC Business Build är:

MedifyMedify utvecklar det första intelligenta verktyget för medicinsk fortbildning. Inom hälsosystemen finns behov för kontinuerlig utbildning och med hjälp av Medifys verktyg kan nya behandlingstekniker avsevärt snabbare föras från forskning och industri till sjukvårdens personal på ett transparant sätt. Medify förbättrar mötet mellan den medicinska professionen och industrin, mellan forskningen och vården och mellan olika vårdenheter.

Sigrid Therapeutics – Sigrid Therapeutics® är banbrytande för en användarvänlig produkt tillverkad av exakt konstruerade partiklar med extraordinär absorptionsförmåga. Det fungerar mekaniskt i tarmen för att förbättra den glykemiska kontrollen på ett säkert och effektivt sätt

 Developerations - Utvecklar produkten PexyEazy® som är en helt ny och unik metod för behandling av hemorrojder PexyEazy® är en innovativ medicinteknisk produkt som möjliggör rektal kirurgi utan att det är nödvändigt med narkos och som ger mindre postoperativ smärta samt minskar behandlingskostnaden med upp till 70%. PexyEazy® har prövats in vivo med lovande resulta

MindMend – Utvecklar en digital plattform som erbjuder psykiatrisk behandling med hjälp av av ICBT (Internet-based Cognitive Behavioural Therapy). Det är visat att effekten av ICBT motsvarar effekten av traditionell behandling av psykiatriker och plattformen är dessutom tillgänglig dygnet runt. Den första produkten skall hjälpa patienter med ADHD och bygger på mer än 20 år klinisk erfarenhet, är evidensbaserad, kostnadseffektiv och skalbar.

De företag och projekt från UIC Södertälje som deltar på UIC Business Build är:

Bright Day Prototypes AB - Gör förvaring av vätgas som innehåller grafénkomposit och biomassa vilket innebär lagring utan explosionsrisk, låg vikt och mer flexibel förvaring av värtgas.

Recalor - Gör en golvbrunn för duschar där varmvattnet återcirkuleras och värmen återanvänds.

För mer information:
Maria Holmström, kommunikationsansvarig

KI Innovations

Tel: 070-7640785

E-post: maria.holmstrom@kiinnivations.se

Stina Thor, marknads- och kommunikationschef

UIC

Tel: 070-214 33 24

E-post: stina.thor@uic.se

Om KI Innovations

KI Innovations är en inkubator och ett helägt dotterbolag till Karolinska Institutets holdingbolag. KI Innovations nyttiggör forskningsresultat inom life science genom att utvärdera och verifiera projekt med kommersiell potential samt stödjer den affärsmässiga utvecklingen till bolagisering eller licensiering. Karolinska Institutets innovationssystem erbjuder utbildning, professionella nätverk, finansiering, expertkompetens inom entreprenörskap och affärsutveckling samt inkubationsmöjligheter för projekt och företag inom life science. www.karolinskainnovations.ki.se

Om UIC

UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer, och rankas av UBI Global som världens 4:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Ett stort närverk av personer från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner vägleder tillsammans med UIC bolagen i deras affärsutveckling. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Solna

Karolinska Institutet Innovations AB hjälper forskare – vid Karolinska Institutet och andra universitet – att kommersialisera tidiga upptäckter inom life science.

Kontakter

Maria Berner-Holmström

Presskontakt Kommunikationsansvarig Kommunikation 070-7640785

Lilian Wikström

Presskontakt VD Verkställande direktör, KI Innovations AB 070-453 31 17

Relaterat innehåll