Pressmeddelande -

NY BOK om evolutionen

Är det slumpen snarare än något annat som har lett till att vi människor idag dominerar livet på jorden?

200 år efter sin födelse kastar Charles Darwins teorier ett oväntat ljus över kroppen, sjukdomar och vårt sätt att leva. Johan Frostegård, professor i medicin vid Karolinska Institutet ger många goda skäl för såväl humanister, samhällsvetare som medicinare att med öppna sinnen läsa mer om evolutionen och det naturliga urvalet.

JOHAN FROSTEGÅRD: ”Jag vill göra ett försök att skildra människans uppkomst och hur människans evolution har gjort avtryck i våra kroppar och själar. En utgångspunkt är att vi inte är konstruktioner, vare sig gudomliga eller sociala, utan har uppkommit genom evolutionen, då generna i samspel med omgivningen långsamt förändrats, utan att det funnits eller finns någon förutbestämd riktning. Vi är fulla av spår, avtryck och påverkan från vår egen evolutionära historia, det gäller moral, beteende och sjukdomar. Däremot är vi inte determinerade, vare sig av gener eller av omgivningsfaktorer. Är det kanske slumpen snarare än något annat som har lett till att vi människor idag dominerar livet på Jorden?

Jag vill också förmedla något av den häpenhet som jag känner inför de nya kunskaper som biomedicinsk och evolutionsinriktad forskning på senare år kommit fram till, och som ger en möjlighet till en ny förståelse av oss själva och vår plats i världen. Det är också min övertygelse att den brist på kommunikation som finns mellan de så kallade två kulturerna, den ena humanistisk/samhällsvetenskaplig, den andra medicinsk/naturvetenskaplig, egentligen är onödig, och de nya rönen om människan som beskrivs i boken kan fungera som en förmedlande länk mellan dem.”


Du beställer ditt pressex genom att maila ditt namn och postadress till
berenike.munthe@kiup.se eller ringa 08 52027470

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • evolution
  • darwin 200 år
  • arternas ursprung
  • kost
  • genforskning

Karolinska Institutet University Press AB startade 2005 och ger ut medicinsk populärvetenskap.  Ägare är Karolinska Institutet Holding AB. Förlaget ska popularisera forskningsrön från ledande medicinska forskare framför allt från Karolinska Institutet.

Böckerna är i första hand riktade till dig som är patient eller anhöriga men också till dig som arbetar inom sjukvården eller vill ha mer kunskap om medicinsk forskning.

De flesta av våra författare är framstående forskare knutna till Karolinska Institutet.
Vill du läsa mer om forskningen gå in på www.ki.se.


Relaterade event