Ålandsbanken: Delårsrapport januari-mars 2010

Dokument -

Ålandsbanken: Delårsrapport januari-mars 2010

Ålandsbanken Sverige AB konsoliderades första gången 31.3.2009, vilket innebär att bolagets balansräkning ingick i koncernens, medan resultatet för Q1 2009 inte ingick. Koncernens resultat och nyckeltal för Q1 2010 är därför inte jämförbara med motsvarande för Q1 2009.
  • Licens: All rights reserved
    Innehållet får bara användas av Mynewsdesk. Det är alltså inte tillåtet för någon annan att ladda ner, kopiera, sprida eller på annat sätt använda Innehållet (annat än för privat bruk i den mån det följer av lag).
  • Filformat: .pdf

Relaterat innehåll