Pressmeddelande -

Ålandsbanken: Delårsrapport januari-mars 2010

Perioden i korthet

Ålandsbanken Sverige AB konsoliderades första gången 31.3.2009, vilket innebär att bolagets balansräkning ingick i koncernens, medan resultatet för Q1 2009 inte ingick. Koncernens resultat och nyckeltal för Q1 2010 är därför inte jämförbara med motsvarande för Q1 2009.

 • Koncernens rörelsevinst minskade med 66 % till 2,2 Meuro (januari-mars 2009: 6,3). Ålandsbanken Sverige AB belastar periodens resultat med 3,0 Meuro.
 • Räntenettot ökade med 6 % till 9,7 Meuro (9,1)
 • Provisionsintäkterna ökade med 83 % till 9,1 Meuro (5,0)
 • Intäkterna sammanlagt ökade med 15 % till 23,5 Meuro (20,4)
 • Kostnaderna ökade med 54 % till 21,3 Meuro (13,8)
 • Nedskrivning av krediter uppgick till 0,1 Meuro (0,4)
 • Utlåningen ökade med 6 % till 2 549 Meuro (mars 2009: 2 416)
 • Inlåningen ökade med 2 % till 2 408 Meuro (mars 2009: 2 354)
 • Det förvaltade fondkapitalet ökade med 71 % till 927 Meuro (542)
 • Avkastningen på eget kapital (ROE) var 1,9 % (13,1)
 • Kostnad/intäktsrelationen (K/I) uppgick till 91 % (69)
 • Kapitaltäckningsgraden enligt Basel 2 uppgick till 12,6 % (12,4)
 • Vinsten per aktie uppgick till 0,06 euro (0,37)
 • Med beaktande av att koncernens resultat för år 2009 innehöll en betydande engångsintäkt, förväntas resultatet för 2010 bli väsentligt lägre än för 2009
 • Koncernens operativa resultat, exklusive engångsintäkter, förväntas bli minst på samma nivå som 2009

För vidare information, se bifogad pdf.

Ämnen

 • Ekonomi, finans

Kategorier

 • ålandsbanken