Gå direkt till innehåll
Åstaden – modernt och myllrande med historiskt arv

Nyhet -

Åstaden – modernt och myllrande med historiskt arv

Planförslaget för Åstaden – det nya område som ska binda samman Furulund och Kävlinge – är ute på samråd, vilket betyder att det finns möjlighet att lämna synpunkter. På och omkring det gamla sockerbruket i utkanten av Kävlinge planeras en unik miljö med bostäder, arbetsplatser, handel och service.

- I Åstaden kommer en spännande och myllrande småstadsmiljö att växa fram. Området kommer att ge många fler människor möjlighet att bo och verka i Kävlinge, säger Pia Almström, kommunstyrelsens ordförande.

Service och naturstråk

Åstaden kommer när det är färdigbyggt att bestå av omkring 1900 nya bostäder. Dessutom planeras ett brett utbud av samhällsservice, som exempelvis skola, förskolor, vårdcentral och boende för äldre.

- Vi ser en unik möjlighet att skapa en naturnära stadsdel i samklang med landskapet och den kulturmiljö som finns på platsen. Ett område med en blandning av hustyper och boendeformer som ger människor i alla åldrar möjlighet att bo här, där närheten är stor till service och med en oslagbar regional tillgänglighet i västra Skåne, säger Masoud Taheri, utvecklingschef på Lantmännen Fastigheter AB, som utvecklar området tillsammans med Kävlinge kommun.

Den nya stadsdelen kommer att binda samman Furulund och Kävlinge på ett naturligt sätt samtidigt som vackra men idag otillgängliga delar av Kävlingeån lyfts fram.

- De nya områdena kring ån blir en tillgång både för den som flyttar till Åstaden och de som bor i andra delar av Kävlinge och Furulund. Stora delar är idag helt otillgängligt och här kommer vi att öppna upp och anlägga naturstråk, berättar Pia Almström.

Historiska byggnader bevaras

Den storskaliga fabriksmiljö som funnits inom området har sedan länge spelat ut sin roll som sockerbruk, men det historiska arvet har stora värden och ska bevaras.

- Det har varit mycket viktigt för oss att ta tillvara områdets historia. Sockerbrukets vackra gamla fabriksbyggnader vill vi till exempel bevara och ge nya användningsområden, säger Lina Rosenstråle, chef för sektor Samhällsbyggnad.

Tyck till om förslaget

Utvecklingen av Åstaden är en lång process, där planförslaget som nu presenteras är ett av de första stegen. Planförslaget visar Kävlinge kommuns vision av Åstaden och kommer att vara till hjälp i det framtida arbetet med att ta fram detaljplaner för området. Åstaden kommer att byggas ut i etapper och år 2030 beräknas mellan 500 och 800 bostäder vara färdigbyggda.

Fram till den 28 februari kan du tycka till om planförslaget. Dina synpunkter lämnar du enklast via vår e-tjänst. Du kan också skicka ett mejl till planutskottet@kavlinge.se.

Se hela planförslaget på kavlinge.se/detaljplan  

Tyck till om planförslaget i vår e-tjänst

Sockerbrukstorget, i norra delen av Åstaden i anslutning till den äldre bebyggelsen, blir den största och viktigaste offentliga mötesplatsen. Längs torgets östra sida finns den gamla betladan. Illustration: FOJAB


Naturen närmast ån bevaras och det finns möjlighet att skapa en miljö där vattnet och solläget tas tillvara på bästa sätt. Den nya åpromenaden blir områdets gröna mötesplats och kopplas samman med åpromenaden öster om Storgatan. Illustration: FOJAB.


Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Pia Almström (M)

Pia Almström (M)

Kommunalråd, ordförande Kommunstyrelsen 0709-73 91 11
Lina Rosenstråle

Lina Rosenstråle

Sektorchef Samhällsbyggnad, Kävlinge kommun 046-2804045

Relaterat material

100% välkommen!

Välkommen till Kävlinge - en attraktiv kommun med drygt 30 000 invånare. Mitt i naturen med å, hav och öppna landskap men ändå med flera städer på smidigt pendlingsavstånd. Vår vision är att bli Skånes bästa boendekommun. Det målet når vi med hög service och tillgänglighet, välfärdstjänster i framkant, trygga boendemiljöer, ett gott företagsklimat och en rik fritid för våra kommuninvånare.

Kävlinge kommun
Kullagatan 2
244 31 Kävlinge
Sverige