Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Beslut om avveckling av Tallgården

Omsorgsnämnden tog på tisdagens nämndsammanträde beslut om att avveckla Tallgårdens särskilda boende i Dösjebro. Den gamla byggnadens framtid blir nu en del i utvecklingen av orten, potentiellt som bostäder för seniorer. Samtidigt påbörjas arbetet att ge stöd och hjälp till de äldre och deras anhöriga som nu ska välja nytt boende.

- Det är viktigt att övergången blir bra. Nu tar vi kontakt med de boende och deras anhöriga så att våra biståndshandläggare kan hjälpa dem att välja nytt boende. Vi har bland annat planerat visning och presentation av de boenden som finns att välja på, säger Ann-Louise Christensen, utvecklingsledare på sektor Omsorg.

En viss oro har funnits att hyran blir högre vid en flytt till ett annat särskilt boende. Det finns dock flera faktorer som påverkar den slutliga månadskostnaden, som för den enskilde inte behöver förändras avsevärt.

- Våra avgiftshandläggare hjälper till att beräkna den nya hyran och de ger även råd och stöd kring hur man ansöker om exempelvis bostadstillägg. Flyttkostnaderna står kommunen för, förklarar Ann-Louise Christensen.

Ambitionen är att bevara Tallgårdens gamla byggnad i så stor utsträckning som möjligt. Inom kort startar arbetet med utvecklingen av Dösjebro, med planer på utbyggnad och förtätning, och i detta arbete kommer Tallgården att tas med.

- Vi tittar på om någon vill hyra fastigheten på kort sikt. På lång sikt ser vi gärna att byggnaden används till bostäder, gärna för äldre. Det har efterfrågats på orten av de boende i Dösjebro, säger Pia Almström, ordförande i kommunstyrelsen och dess planutskott.

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Pia Almström (M)

Pia Almström (M)

Kommunalråd, ordförande Kommunstyrelsen 0709-73 91 11
Annsofie Thuresson (M)

Annsofie Thuresson (M)

Ordförande Omsorgsnämnden 0709-73 92 05

100% välkommen!

Välkommen till Kävlinge - en attraktiv kommun med drygt 30 000 invånare. Mitt i naturen med å, hav och öppna landskap men ändå med flera städer på smidigt pendlingsavstånd. Vår vision är att bli Skånes bästa boendekommun. Det målet når vi med hög service och tillgänglighet, välfärdstjänster i framkant, trygga boendemiljöer, ett gott företagsklimat och en rik fritid för våra kommuninvånare.

Kävlinge kommun
Kullagatan 2
244 31 Kävlinge
Sverige